BIOLOGIA W 2G - ZAJĘCIA W TERENIE

BIOLOGIA W 2G – CZY ONI UCIEKLI ZE SZKOŁY?

Zamiast siedzenia w ławkach, uczniowie klasy 2G pod okiem profesor Joanny Majki-Nosal, “uciekli” przed szkolę.  Taka to biologia w XVI LO. Ostatnie dni lata, więc trzeba je wykorzystać na zajęcia w terenie. Uczniowie klasy 2G o profilu przyrodniczo – medycznym wzięli udział w niecodziennej lekcji biologii. Ich zadaniem było rozwiązanie […]

Czytaj więcej...
List dyrektora 16 LO do rodziców. Bezpieczny powrót do szkoły.

BEZPIECZNY POWRÓT- KOMUNIKAT DYREKTORA XVI LO

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, w dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót młodzieży do szkoły. W trosce o dobro wspólne pragnę podzielić się z Państwem ważnymi informacjami związanymi z tym trudnym dla nas wszystkich czasem. Proszę o uważne przeczytanie mojego listu, a następnie o przekazanie treści, w […]

Czytaj więcej...
Zebrania z rodzicami 16 LO

PIERWSZE ZEBRANIA DLA RODZICÓW

Pierwsze zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00. Przybyłych zapraszamy do sali gimnastycznej. Rodzice uczniów, którzy od września 2020 r. rozpoczną naukę w XVI Liceum Ogólnokształcącym, spotkają się z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas I. Na zebranie należy przynieść KARTĘ […]

Czytaj więcej...
Dziennik elektroniczny 2020/2021 Synergia Librus

DZIENNIK ELEKTRONICZNY – ZMIANY OD IX 2020 R.

Nowy rok szkolny z nowym dziennikiem elektronicznym. Od września 2020 r. rozpoczynamy pracę z portalem LIBRUS. Decyzją Wydziału Oświaty UM Szczecin, szczecińskie szkoły zmieniają operatora odpowiedzialnego za dziennik elektroniczny. W XVI LO wszyscy uczniowie oraz rodzice od września będę mogli zakładać indywidualne konta na portalu LIBRUS RODZINA. Rodzice uczniów klas […]

Czytaj więcej...
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - Sala gimnastyczna 16 LO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W XVI LO

1 września 2020 r.rozpoczyna się NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021. Wszystkich uczniów i nauczycieli XVI Liceum Ogólnokształcącego zapraszamy do szkoły po długiej nieobecności spowodowanej pandemią. O godzinie 9.00 uczniowie nowych klas I spotkają się z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami w sali gimnastycznej, po czym udadzą się do swoich klas na […]

Czytaj więcej...

SIERPNIOWE EGZAMINY POPRAWKOWE

W dniach 24 (poniedziałek) oraz 26 (środa) sierpnia 2020 r. odbędą się egzaminy poprawkowe dla uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkie egzaminy poprawkowe odbędą się w szkole. Zdający przystąpią do części pisemnej egzaminu (czas pracy – 60 minut z matematyki, 45 minut z pozostałych przedmiotów) oraz do części ustnej (15 minut […]

Czytaj więcej...

JĘZYK WŁOSKI – NOWOŚĆ W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego od września 2020 r. rozpoczną naukę języka włoskiego. W roku szkolnym 2020/2021 będą to uczniowie klasy 1B, nowo utworzonego profilu – EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNEGO. Uczniowie korzystać będą z: podręcznika – Nuovissimo Progetto italiano. Corso di lingua e civilta italiana. Libro dello studente, część pierwsza A1-A2; autor – Marin Telis; […]

Czytaj więcej...

NABÓR 2020 – INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Ogłoszenie LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH do XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – 12 sierpnia 2020 r., godz. 12.00. O godzinie 12.00 wszyscy kandydaci do szkół ponadpodstawowych biorący udział w elektronicznej rekrutacji, otrzymają informację o tym, do jakiej szkoły zostali zakwalifikowani. Z listą kandydatów zakwalifikowanych do XVI LO oraz kandydatów niezakwalifikowanych, będzie […]

Czytaj więcej...

MATURA W TERMINIE POPRAWKOWYM

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – 8 września 2020 r., godz. 14.00 W przypadku, gdy z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym zdający nie uzyska minimum 30%, może w dniu 8 września 2020 r. o godzinie 14.00 przystąpić do egzaminu poprawkowego. Egzamin odbędzie się w XVI Liceum Ogólnokształcącym. Absolwent, który […]

Czytaj więcej...

WRĘCZANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH – MATURA 2020

Wręczanie świadectw maturalnych dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 przystąpili do egzaminu maturalnego, odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020  r. o godzinie 11.00. Wszystkich MATURZYSTÓW  XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie zapraszamy na spotkanie z wychowawcami i odebranie świadectw maturalnych wraz z aneksami i informacjami o wynikach egzaminu. Spotkania […]

Czytaj więcej...