Nabór już ruszył

Rekrutacja do XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie rozpoczęła się 9 maja.  Potrwa do 21 czerwca 2017r., do godziny 15.00. Jest to czas na złożenie przez kandydata wniosku (podania) o przyjęcie do klasy pierwszej oraz oświadczenia  potwierdzającego uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku jednakowej ilości punktów. Wniosek należy wypełnić w formie […]

Czytaj więcej...

Nasza Szkoła

Zgodnie z propozycją Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecina – w wyniku rządowej reformy oświaty – Gimnazjum nr 9 zostaje przekształcone w XVI Liceum Ogólnokształcące.

Czytaj więcej...