OBIADY

ZAPRASZAMY NA SZKOLNE OBIADY

Opłata za obiady we PAŹDZIERNIK wynosi  130 zł
KARTA OBIADOWA obowiązuje od 6 PAŹDZIERNIKA  do 7 LISTOPADA 2022 r. (bez 14.10.2022, 31.10.2022 i 1.11.2022)
Wpłaty na KONTO SZKOŁY do 28 IX 2022 r.
11 1020 4795 0000 9102 0369 2944 PKO BP SA
(w tytule podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę)
lub GOTÓWKĄ u intendenta szkoły w dniach 3 -4 X 2022 r. od 10.00 do 13.00
PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIA OPŁAT