OBIADY

ZAPRASZAMY NA SZKOLNE OBIADY

Opłata za obiady w GRUDNIU wynosi  42 zł
KARTA OBIADOWA obowiązuje od 13.12.2021 do 21.12.2021 r.
7 dni obiadowych
Wpłaty na KONTO SZKOŁY do 7 GRUDNIA  2021 r.
11 1020 4795 0000 9102 0369 2944 PKO BP SA
w tytule podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę
lub GOTÓWKĄ u intendenta szkoły w dniach 2  i 7 .12.2021 r.