OBIADY

ZAPRASZAMY NA SZKOLNE OBIADY

Opłata za obiady w LUTYM wynosi  91 zł dla uczniów i 140 zł dla pracowników
KARTA OBIADOWA obowiązuje od 2 LUTEGO  do 7 MARCA 2023 r. (ferie zimowe 13 - 24.02.2023)
UCZNIOWIE dokonują wpłaty wyłącznie na KONTO SZKOŁY do dnia 26.01.2023 r.
11 1020 4795 0000 9102 0369 2944 PKO BP SA
(w tytule podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę)
PRACOWNICY regulują należność GOTÓWKĄ u intendenta szkoły w dniu 26.01.2023 r. od 8.00 do 11.00
PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE OPŁAT