OBIADY

ZAPRASZAMY NA SZKOLNE OBIADY

Opłata za obiady w CZERWCU 2024 r. wynosi: 91 zł
ABONAMENT  obowiązuje od 3  do 19  CZERWCA 2024 r.
UCZNIOWIE dokonują opłat wyłącznie poprzez aplikację JEMWSZKOLE.PL
Prosimy o terminową wpłatę do 28.05.2024 r. (zaprowiantowanie od 1. dnia roboczego miesiąca)
Płatność po terminie będzie skutkowała przesunięciem zaprowiantowania