OBIADY

ZAPRASZAMY NA SZKOLNE OBIADY

Opłata za obiady w PAŹDZIERNIKU 2023 r. wynosi:
- 161 zł dla uczniów
- 253 zł dla pracowników
KARTA OBIADOWA obowiązuje od 5 PAŹDZIERNIKA  do 9 LISTOPADA 2023 r. (23 dni obiadowe, bez dni 1,2 i 3 listopada)
UCZNIOWIE dokonują wpłaty wyłącznie na KONTO SZKOŁY w dniach 27-29.09.2023 r.
11 1020 4795 0000 9102 0369 2944 PKO BP SA
(w tytule koniecznie podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę i ewentualne daty odwołań)
PRACOWNICY regulują należność GOTÓWKĄ u intendenta szkoły w dniu 2.10. 2023 r. od 8.00 do 11.00
PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE OPŁAT
Deklarację korzystania z obiadów należy przekazać intendentowi szkoły w dniu odbioru karty obiadowej