OBIADY

ZAPRASZAMY NA SZKOLNE OBIADY

Opłata za obiady w CZERWCU wynosi  78 zł
KARTA OBIADOWA obowiązuje od 2  do 22 CZERWCA 2022 r. (13 dni)
Wpłaty na KONTO SZKOŁY do 24 V 2022 r.
11 1020 4795 0000 9102 0369 2944 PKO BP SA
(w tytule podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę)
lub GOTÓWKĄ u intendenta szkoły w dniach 24 - 25 V 2022 r.
PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIA OPŁAT