KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE

KONKURSY TEMATYCZNE I ZAWODY SPORTOWE

KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ XVI LO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

7. II WOJEWÓDZKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNO-JĘZYKOWY PO POLSKU DLA OBCOKRAJOWCÓW

„Przysłowia mądrością narodu” – „Aby do wiosny…”

TERMIN: 22 kwietnia 2021 r.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Mottem konkursu jest powiedzenie „Aby do wiosny…”, gdzie wiosna jest symbolem nowych narodzin, budzenia się natury do życia, przez co świat staje się piękniejszy. Mówimy, że „przysłowia są  mądrością narodu”, ponieważ przez wieki były zbierane z pokolenia na pokolenie przekazując doświadczenia życiowe naszych dziadów i pradziadów.

REGULAMIN KONKURSU do pobrania

Cele konkursu:

 • szerzenie i wzbogacenie wśród uczniów obcokrajowców wiedzy o polskich przysłowiach,
 • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego,
 • sprawdzenie nabytych przez uczniów umiejętności,
 • popularyzowanie poprawnej polszczyzny,
 • rozwijanie świadomości językowej

Adresaci konkursu:

Uczniowie obcokrajowcy ze szkół podstawowych z klas VII i VIII z województwa zachodniopomorskiego. Szkołę może reprezentować troje uczniów.

Zgłoszenia po wypełnieniu KARTY ZGŁOSZENIA i przesłaniu na adres  wok.lo16@wp.pl do 20.04.2021 r.

Przebieg konkursu:

-  konkurs odbędzie się w formie online na platformie Zoom, a test konkursowy przygotowany będzie na platformie testportalu.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PRZYSŁÓW do pobrania

6.SZESNASTKA MA WYZWANIE: SPACER LUB BIEGANIE  - konkurs dla uczniów i nauczycieli  plakat do pobrania

TERMIN: 7 - 27 kwietnia 2021 r.

Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnienie maszerowania oraz biegania jako najprostszej formy rekreacji, dbanie o zdrowie poprzez ruch fizyczny w bezpiecznej formie w czasie pandemii oraz promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

REGULAMIN KONKURSU

5.II WOJEWÓDZKI TURNIEJ IDIOMÓW ANGIELSKICH, NIEMIECKICH I WŁOSKICH - REGULAMIN DO POBRANIA

pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie,

konkurs punktowany przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

TERMIN: 23 marca 2021 r. (wtorek), godzina 12.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LISTA IDIOMÓW

3.KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW XVI LO - ENGLISH IS ALL AROUND plakat do pobrania

Waszym zadaniem jest zrobienie zdjęcia napisom w języku angielskim, które znajdziecie na przedmiotach codziennego użytku spotykanym każdego dnia w powszechnych miejscach. Liczy się oryginalność wykonania.
Przyjrzyjcie się produktom, zajrzyjcie do lodówki lub na półkę z kosmetykami, a także do waszych szaf z ubraniami, rozejrzyjcie się w poszukiwaniu billboardów w mieście lub napisów w miejscach publicznych. Jest tego mnóstwo jak się tylko dobrze przyjrzycie, bo przecież… ENGLISH IS ALL AROUND

TERMIN NADSYŁANIA ZDJĘĆ DO 30 LISTOPADA 2020.

ZDJĘCIA NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

agnieszkajastrzebska@lo16szczecinedu.onmicrosoft.com

REGULAMIN KONKURSU

2. KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘ENGLISH IS ALL AROUND’plakat do pobrania

CELE:

 • rozwijanie słownictwa z języka angielskiego
 • utrwalenie poznanych wyrazów i struktur języka angielskiego poprzez rozpoznawanie ich na otaczających nas przedmiotach użytku codziennego, bilbordach itp.
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej;

REGULAMIN;

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia napisów w języku angielskim znajdujących się na przedmiotach codziennego użytku, bilbordach lub informacjach umieszczonych w miejscach publicznych.
 • Kryteria oceny prac:

– wyłonione zostaną trzy najlepsze  zdjęcia , pod uwagę brane będą zdjęcia najciekawszych  i  najzabawniejszych napisów w języku angielskim;
-dodatkowym kryterium będzie  wykonanie zdjęcia pod względem artystycznym;

 • Komisja w składzie: Dyrektor szkoły i nauczyciele języka angielskiego wytypuje trzy najlepsze zdjęcia. Laureaci trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Prace należy wysyłać na adres mailowy:   agnieszkajastrzebska@lo16szczecinedu.onmicrosoft.com
 • Wysyłając pracę należy ją zatytułować: KONKURS, IMIĘ NAZWISKO (autora zdjęcia) KLASA.
 • Termin składania prac: do 30 listopada 2020 do godz. 24.00.

Jury poinformuje o wynikach konkursu na stronie internetowej szkoły i na szkolnym Facebooku.

REGULAMIN KONKURSU

 

1. SZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH Kahoot dla uczniów XVI LO - plakat do pobrania

Cele konkursu:

 • popularyzacja nauki języków obcych,
 • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego,
 • motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy o językach obcych,
 • wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów
 • pokazanie uczniom, jak można uczyć się języka w sieci.

Organizator konkursu:

Inicjatorem i organizatorem „Szkolnego Świątecznego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego " jest zespół nauczycieli języków obcych w XVI LO.

 Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń.
 • Uczniowie dołączają do zespołu konkursu Kahoot przy pomocy kodu otrzymanego od nauczycieli języków obcych . W dniach 9, 10 i 11 grudnia o godzinie 11.45 uczniowie  łączą się na szkolnej  platformie Teams  przy pomocy otrzymanego kodu . Ich zadaniem jest odpowiedź na 20 pytań konkursowych w określonym czasie. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje punkty . Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów przyznaną przez stronę Kahoot.  Zwycięzcami są pierwsze trzy osoby z najwyższym wynikiem.●
 • Ogłoszenie wyników  nastąpi zaraz po zakończeniu konkursu .Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego unieważnienia

Zakres programowy:

Słownictwo związane z  tradycjami i historią świąt Bożego Narodzenia w języku angielskim i niemieckim oraz znajomość tradycji we Włoszech (Kahoot w języku polskim).

REGULAMIN KONKURSU

LISTA KONKURSÓW I ZAWODÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ XVI LO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. KAMELEON PIERWSZY WOJEWÓDZKI PRZYRODNICZY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY "WODA"- INFORMACJA/ZAPROSZENIE

konkurs pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

KARTA ZGŁOSZENIA

 

2. II WOJEWÓDZKI KONKURS IDIOMÓW ANGIELSKICH I NIEMIECKICH - INFORMACJA/ZAPROSZENIE

konkurs pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

TERMIN: 11 marca 2020 r. (środa) godz. 11.00

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Word)

 

3. XVI KONKURS FILOZOFICZNY - INFORMACJA/ZAPROSZENIE

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIA

 

4. I MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO PO POLSKU DLA OBCOKRAJOWCÓW " Czy znasz język polski?" - ZAPROSZENIE/INFORMACJA

konkurs pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

TERMIN: 28 lutego 2020 r. (piątek) godz. 10.00

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

5. III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEGO ROMANTYZMU - "Razem młodzi przyjaciele" - ZAPROSZENIE/INFORMACJA

konkurs pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

TERMIN: 20 marca 2020 r. (piątek) godz. 10.00

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA