KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE

KONKURSY TEMATYCZNE I ZAWODY SPORTOWE

KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ XVI LO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1.II WOJEWÓDZKI TURNIEJ IDIOMÓW ANGIELSKICH, NIEMIECKICH I WŁOSKICH - REGULAMIN DO POBRANIA

pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie,

konkurs punktowany przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

TERMIN: 23 marca 2021 r. (środa), godzina 12.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM KONKURSU

LISTA IDIOMÓW

3.KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW XVI LO - ENGLISH IS ALL AROUND plakat do pobrania

Waszym zadaniem jest zrobienie zdjęcia napisom w języku angielskim, które znajdziecie na przedmiotach codziennego użytku spotykanym każdego dnia w powszechnych miejscach. Liczy się oryginalność wykonania.
Przyjrzyjcie się produktom, zajrzyjcie do lodówki lub na półkę z kosmetykami, a także do waszych szaf z ubraniami, rozejrzyjcie się w poszukiwaniu billboardów w mieście lub napisów w miejscach publicznych. Jest tego mnóstwo jak się tylko dobrze przyjrzycie, bo przecież… ENGLISH IS ALL AROUND

TERMIN NADSYŁANIA ZDJĘĆ DO 30 LISTOPADA 2020.

ZDJĘCIA NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

agnieszkajastrzebska@lo16szczecinedu.onmicrosoft.com

REGULAMIN KONKURSU

4. KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘ENGLISH IS ALL AROUND’plakat do pobrania

CELE:

- rozwijanie słownictwa z języka angielskiego

- utrwalenie poznanych wyrazów i struktur języka angielskiego poprzez rozpoznawanie ich na otaczających nas przedmiotach użytku codziennego, bilbordach itp.

- kształtowanie wrażliwości artystycznej;

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia napisów w języku angielskim znajdujących się na przedmiotach codziennego użytku, bilbordach lub informacjach umieszczonych w miejscach publicznych.
 3. Kryteria oceny prac

– wyłonione zostaną trzy najlepsze  zdjęcia , pod uwagę brane będą zdjęcia najciekawszych  i  najzabawniejszych napisów w języku angielskim;

-dodatkowym kryterium będzie  wykonanie zdjęcia pod względem artystycznym;

 1. Komisja w składzie: Dyrektor szkoły i nauczyciele języka angielskiego wytypuje trzy najlepsze zdjęcia. Laureaci trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Prace należy wysyłać na adres mailowy:

agnieszkajastrzebska@lo16szczecinedu.onmicrosoft.com

Wysyłając pracę należy ją zatytułować: KONKURS, IMIĘ NAZWISKO (autora zdjęcia) KLASA.

 1. Termin składania prac: do 30 listopada 2020 do godz. 24.00.
 2. Jury poinformuje o wynikach konkursu na stronie internetowej szkoły i na szkolnym Facebooku.

REGULAMIN KONKURSU

 

4. SZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH Kahoot dla uczniów XVI LO - plakat do pobrania

Cele konkursu:

 • popularyzacja nauki języków obcych,
 • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego,
 • motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy o językach obcych,
 • wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów
 • pokazanie uczniom, jak można uczyć się języka w sieci.

Organizator konkursu:

Inicjatorem i organizatorem „Szkolnego Świątecznego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego " jest zespół nauczycieli języków obcych w XVI LO.

 Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń.
 • Uczniowie dołączają do zespołu konkursu Kahoot przy pomocy kodu otrzymanego od nauczycieli języków obcych . W dniach 9, 10 i 11 grudnia o godzinie 11.45 uczniowie  łączą się na szkolnej  platformie Teams  przy pomocy otrzymanego kodu . Ich zadaniem jest odpowiedź na 20 pytań konkursowych w określonym czasie. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje punkty . Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów przyznaną przez stronę Kahoot.  Zwycięzcami są pierwsze trzy osoby z najwyższym wynikiem.●
 • Ogłoszenie wyników  nastąpi zaraz po zakończeniu konkursu .Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego unieważnienia

Zakres programowy:

Słownictwo związane z  tradycjami i historią świąt Bożego Narodzenia w języku angielskim i niemieckim oraz znajomość tradycji we Włoszech (Kahoot w języku polskim).

REGULAMIN KONKURSU

LISTA KONKURSÓW I ZAWODÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ XVI LO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. KAMELEON PIERWSZY WOJEWÓDZKI PRZYRODNICZY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY "WODA"- INFORMACJA/ZAPROSZENIE

konkurs pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

KARTA ZGŁOSZENIA

 

2. II WOJEWÓDZKI KONKURS IDIOMÓW ANGIELSKICH I NIEMIECKICH - INFORMACJA/ZAPROSZENIE

konkurs pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

TERMIN: 11 marca 2020 r. (środa) godz. 11.00

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Word)

 

3. XVI KONKURS FILOZOFICZNY - INFORMACJA/ZAPROSZENIE

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIA

 

4. I MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO PO POLSKU DLA OBCOKRAJOWCÓW " Czy znasz język polski?" - ZAPROSZENIE/INFORMACJA

konkurs pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

TERMIN: 28 lutego 2020 r. (piątek) godz. 10.00

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

5. III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEGO ROMANTYZMU - "Razem młodzi przyjaciele" - ZAPROSZENIE/INFORMACJA

konkurs pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

TERMIN: 20 marca 2020 r. (piątek) godz. 10.00

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA