OPŁATY/UBEZPIECZENIA

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców
przy XVI Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie
ul. Dunikowskiego 1

PEKAO S.A.
III Oddział w Szczecinie
38 1240 3826 1111 0010 7695 7373

OPŁATY ROCZNE

Rada rodziców – 120 zł

Szafki uczniowskie – 30 zł

UBEZPIECZENIE SZKOLNE V 184

Kwoty ubezpieczenia:

WARIANT I - 42 ZŁ

Oferta ubezpieczenia uczniów XVI LO na rok szkolny 2023/2024

DOKUMENTACJA UBEZPIECZENIOWA

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW

Duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł

Duplikat świadectwa  - 26 zł

Opłaty za wydanie duplikatów należy wpłacać na konto:

11 1020 4795 0000 9102 0369 2944