O SZKOLE

O SZKOLE

 Dlaczego warto zostać uczniem XVI Liceum Ogólnokształcącego?

 • XVI LO, to najmłodsze i jednocześnie najnowocześniejsze liceum w Szczecinie, które nie przestaje się rozwijać, a jednocześnie kultywuje najlepsze tradycje szkół, na bazie których powstało tj, Szkoły Podstawowej nr 30 i Gimnazjum nr 9.
 • Dobra tradycja w nowej odsłonie – to myśl przewodnia XVI LO, to jednocześnie zadanie dla całego grona pedagogicznego, aby zapewnić swoim uczniom sukces na egzaminie maturalnym i w dalszej karierze zawodowej. Do tej myśli dokładamy nowe wyzwanie MYŚLĘ POZYTYWNIE – DZIAŁAM KREATYWNIE,  jako kierunek działania i rozwoju naszych uczniów.
 • Edukacyjna wartość dodana –  corocznie czyni placówkę „Szkołą sukcesu”. Wykwalifikowana kadra pedagogów przyczynia się do uzyskiwania znakomitych wyników w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach na szczeblu wojewódzkim i miejskim.
 • Priorytetem i największą dumą szkoły jest wparcie dla ucznia oraz wysoki poziom nauczania. Dzięki szkolnemu programowi stypendialnemu dla najlepszych uczniów, dajemy szansę  na rozwój ich ambicji i pasji nauki.
 • Sukcesywnie unowocześnia się baza szkoły. W latach 2017-2019 powstały nowoczesne pracownie przedmiotowe: biologiczna, geograficzna, informatyczna, językowa oraz multimedialna. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie rozpoczęli zajęcia w nowej siłowni, w hali sportowej położono nowy parkiet.
 • Od września 2017 roku działa szkolny radiowęzeł, a przyjemny klimat w czasie przerw zapewnią nowo utworzone strefy wypoczynku: strefy chillout`u, rekreacji i strefa czytelnicza. W roku szkolnym 2017/2018 gruntownie odnowiono bazę szkoły tworząc ją jeszcze bardziej bezpieczniejszą i przyjaźniejszą. Znajdujemy się w wąskim gronie placówek szkolnych, które posiadają stołówkę szkolną i basen do dyspozycji wszystkich uczniów.
 • Niezmienne pozostały te zasady funkcjonowania szkoły, które tworzą jej tożsamość i tradycję. Ci, którzy zdecydują się na naukę w naszej placówce, mogą liczyć na duże zaangażowanie zatrudnionych w szkole pedagoga i psychologa oraz – swoich wychowawców. To właśnie oni organizują dla młodzieży interesujące wycieczki klasowe i szkolne zagraniczne, liczne wyjścia do miejskich obiektów nauki czy kultury, prace w ramach wolontariatu czy udział w wymianie polsko-niemieckiej. Nie zamierzamy zaniechać tradycji organizowania DNIA OTWARTEGO i innych imprez szkolnych, które przyczyniły się do  uzyskania znakomitej opinii w środowisku lokalnym.
 • Szkoła, to uczniowie. W XVI LO tworzą niezwykłą społeczność, nastawioną na współpracę, pełną wzajemnego wsparcia i zrozumienia. Tu realizują swoje pomysły, projekty, są pomysłodawcami i organizatorami szkolnych wydarzeń, tworzą klimat szkoły, tworzą jej historię.

Jesteśmy jedyną szkołą średnią w tej dzielnicy miasta!

W roku szkolnym 2023/2024 wychodzimy do przyszłych licealistów z atrakcyjną ofertą edukacyjną. Zamierzamy otworzyć następujące klasy pierwsze:

• MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNĄ •INFORMATYCZNĄ z EL. ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA

• EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNĄ • PRZYRODNICZO-MEDYCZNĄ

 • EKONOMICZNO-BIZNESOWĄ oraz  OGÓLNĄ (UNIWERSYTECKĄ)
 • Wszystkie klasy objęte są patronatem szczecińskich uczelni wyższych i kontynuują stałą współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim. W ramach współpracy uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i studentów w pracowniach i laboratoriach w/w uczelni. Realizują programy naukowe przygotowane przez szczecińskie uczelnie oraz uczestniczą w organizowanych przez nie konkursach i olimpiadach.
 • Program każdej klasy przewiduje realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym, dzięki czemu wyposażamy naszych uczniów w jak najlepsze przygotowanie do matury oraz oferujemy przedmioty uzupełniające przygotowując do wyboru ścieżki zawodowej zgodnie z zainteresowaniami. Dobór tych przedmiotów dostosowany jest do profilu klasy. W klasie pierwszej o profilu OGÓLNYM,  w zakresie rozszerzonym, uczniowie będą uczyć się języka angielskiego. Wyboru dwóch pozostałych rozszerzeń dokonają pod koniec klasy I, kiedy już będą świadomi swoich preferencji kierunkowych.