O SZKOLE

O SZKOLE

 Dlaczego warto zostać uczniem XVI Liceum Ogólnokształcącego?

  • Przede wszystkim nie jest to zupełnie nowa szkoła, bo wciąż  są w niej zatrudnieni nauczyciele dotychczas pracujący w gimnazjum. To głównie dzięki nim Szkoła Podstawowa nr 30, a od 1999 roku – Gimnazjum  nr 9 cieszy się renomą na edukacyjnej mapie Szczecina.
  • Priorytetem i największą dumą szkoły zawsze było jej bezpieczeństwo oraz wysoki poziom nauczania; to dzięki niemu uczniowie corocznie na egzaminie końcowym osiągali ze wszystkich przedmiotów wyższe wyniki niż średnia krajowa, wojewódzka i miejska.
  • Edukacyjna wartość dodana –  corocznie czyni placówkę „Szkołą sukcesu”. Wykwalifikowana kadra pedagogów przyczynia się także do uzyskiwania znakomitych wyników w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach na szczeblu wojewódzkim i miejskim.
  • Dobra tradycja w nowej odsłonie – to myśl przewodnia XVI LO, to jednocześnie zadanie dla całego grona pedagogicznego, aby zapewnić swoim uczniom sukces na egzaminie maturalnym i dalszej karierze zawodowej. Do tej myśli dokładamy nowe wyzwanie MYŚLĘ POZYTYWNIE – DZIAŁAM KREATYWNIE,  jako kierunek działania i rozwoju naszych uczniów.
  • Niezmienne pozostały te zasady funkcjonowania szkoły, które tworzą jej tożsamość i tradycję. Ci, którzy zdecydują się na naukę w naszej placówce, liczyć mogą na duże zaangażowanie zatrudnionych w szkole pedagoga i psychologa oraz – swoich przyszłych wychowawców. To właśnie organizują dla młodzieży interesujące wycieczki klasowe za granicę, liczne wyjścia do miejskich obiektów nauki czy kultury, prace w ramach wolontariatu czy udział w wymianie polsko-niemieckiej. Nie zamierzamy zaniechać tradycji organizowania wiosennego festynu rodzinnego na Pomorzanach i innych imprez szkolnych, które przyczyniły się do  uzyskania znakomitej opinii w środowisku lokalnym.

W roku szkolnym 2018/2019 powstały w szkole nowoczesne pracownie przedmiotowe: biologiczna, geograficzna, językowa oraz multimedialna, w której uczniowie pracują z tabletami oraz informatyczna, wyposażona w drukarki 3D.W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie rozpoczęli zajęcia w nowej siłowni, w hali sportowej położono nowy parkiet, a w niedalekiej przyszłości lekcje wychowania fizycznego staną się jeszcze atrakcyjniejsze dzięki planom gruntownego remontu szkolnego boiska i szkolnych obiektów sportowych. Od września 2017 roku działa szkolny radiowęzeł, a przyjemny klimat w czasie przerw zapewnią nowo utworzone strefy wypoczynku: strefa chillout`u, rekreacji i strefa czytelnicza. W roku szkolnym 2017/2018 gruntownie odnowiono bazę szkoły tworząc ją jeszcze bardziej bezpieczniejszą i przyjaźniejszą. Znajdujemy się w wąskim gronie placówek szkolnych, które posiadają stołówkę szkolną i basen do dyspozycji wszystkich uczniów.

Jesteśmy jedyną szkołą średnią w tej dzielnicy miasta!

W roku szkolnym 2020/2021 wychodzimy do przyszłych licealistów z atrakcyjną ofertą edukacyjną. Zamierzamy otworzyć cztery klasy pierwsze o następujących profilach:

• MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNYM • MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM

• EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNYM • PRZYRODNICZO-MEDYCZNYM

Wszystkie klasy objęte są patronatem szczecińskich uczelni wyższych i kontynuują stałą współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim. W ramach współpracy uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i studentów w pracowniach i laboratoriach w/w uczelni. Realizują programy naukowe przygotowane przez szczecińskie uczelnie oraz uczestniczą w organizowanych przez nie konkursach i olimpiadach. Program każdej klasy przewiduje realizację przedmiotów poszerzonych, dzięki czemu wyposażamy naszych uczniów w jak najlepsze przygotowanie do matury oraz oferujemy przedmioty uzupełniające przygotowując do wyboru ścieżki zawodowej zgodnie z zainteresowaniami. Dobór tych przedmiotów dostosowany jest do profilu klasy.
Szczegółowy opis klas w zakładce DLA KANDYDATÓW.