PROFILE KLAS

KLASA INFORMATYCZNA

Z ELEMENTAMI ROBOTYKI

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Informatyka

Matematyka

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Grafika komputerowa

Programowanie komputerowe

Robotyka

Media - produkcja, edycja

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach technicznych, ekonomiczno-biznesowych? Na kierunkach związanych z informatyką, matematyką, ekonometrią, ekonomią, finansami, zarządzaniem? Chcesz  pracować w banku, księgowości, w działach IT przedsiębiorstw, a może chcesz zajmować się grafiką komputerową? Ta klasa jest dla Ciebie!
Uczniowie klasy informatyczno-matematycznej:
 • realizować będą program informatyki zgodny z wytycznymi Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • zdobędą wiedzę w zakresie myślenia komputacyjnego i kodowania,
 • rozwiną umiejętności projektowania i przetwarzania obrazów cyfrowych,
 • zdobędą kluczowe umiejętności w aplikacjach do tworzenia prezentacji,
 • poznają efektywne metody pracy z programami użytkowymi,
 • nauczą się rozwiązywać zagadnienia matematyczne z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez naukowców i studentów US,
 • zrealizują internetowy program edukacyjny „IT Szkoła” prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,
 • uczestniczyć będą w olimpiadach i konkursach IT.

KLASA MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNA

KOGNITYWISTYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:

Matematyka

Biologia

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Biologia

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Propedeutyka kognitywistyki

Podstawy psychologii i komunikacji

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach technicznych, medycznych, humanistyczno-społecznych? Na kierunkach związanych z komunikacją społeczną, usprawnianiem komunikacji wykorzystującej nowoczesne technologie informacyjne? Na kierunkach związanych z branżą IT, branżą reklamową, z kreowaniem wizerunku firmy, na kierunkach inżynieryjnych, technicznych, informatycznych, a także psychologii czy socjologii? Ta klasa jest dla Ciebie!
Uczniowie klasy matematyczno-psychologicznej:
 • w rozszerzonym zakresie zdobędą wiedzę z biologii, matematyki oraz informatyki, filozofii, psychologii i kognitywistyki
 • zdobędą kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, kreatywności, logicznego i analitycznego myślenia, poznawczej aktywności ludzkiego umysłu
 • rozwiną umiejętności lingwistyczne
 • będą uczestniczyć w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców i studentów Pomorskiego Uniwersytety Medycznego oraz  Uniwersytetu Szczecińskiego
 • priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z matematyki, biologii, języka obcego
 • staną się  uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe
 • będą kształtować własną  pomysłowość i kreatywność w podejmowanych działaniach i planowaniu własnej ścieżki do  kariery zawodowej.
Opis klasy:

W klasie realizowany będzie  eksperyment pedagogicznym „Myślę pozytywnie – działam kreatywnie”, adresowany do uczniów interesujących się działaniem ludzkiego umysłu, a bazujący na propedeutyce kognitywistyki. Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego.

KOGNITYWISTYKA, to dynamicznie rozwijającą się dziedzina wiedzy o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka, która łączy psychologię poznawczą, neurobiologię, filozofię umysłu, sztuczną inteligencję, lingwistykę, matematykę i informatykę. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego, jego rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp.

KLASA EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Historia

Geografia

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Geografia/Historia

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Edukacja europejska

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Język włoski (od podstaw)

Klasa europejsko - turystyczno – lingwistyczna umożliwia w przyszłości studiowanie m.in. filologii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawa, historii , socjologii, psychologii lub innych kierunków humanistycznych ale także kognitywistyki, geografii, turystyki, geodezji i kartografii, geoinformatyki, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska i wielu innych.
Opis klasy:

To propozycja dla osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi, bezpieczeństwem na świecie, mechanizmami działania społeczeństw, polityki, współczesnego świata, kulturą międzynarodową, dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką, aktywnym spędzaniem czasu wolnego i nauką języków obcych, w tym nowość - nauką języka włoskiego od podstaw.

Zgodnie z programem klasy, realizowane będą trzy przedmioty w rozszerzonym zakresie: historia, geografia i język angielski. Dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi pojawi się możliwość poszerzenia z zakresu języka polskiego i WOS-u.

Klasa uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej z niemiecką szkołą w Laucha. W ramach bloku z turystyki, uczniowie będą mogli korzystać z szerokiej oferty wycieczek krajowych i zagranicznych przygotowywanych przez szkołę, a w ramach turystyki regionalnej, poznają szlaki historyczno-turystyczne regionu. Biorąc udział w zajęciach dodatkowych, uczniowie będą mieli możliwość zdobycia uprawnień i kwalifikacji z zakresu ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego oraz wychowawcy kolonijnego.

-

KLASA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Biologia

Chemia

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Biologia

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Biochemia

Biologia w medycynie

Język angielski w medycynie

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach przyrodniczych i medycznych? Na kierunkach: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, farmacja, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, mikrobiologia stosowana, technologia żywności, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, ochrona środowiska i wielu innych? Ta klasa jest dla Ciebie!
Uczniowie klasy przyrodniczo-medycznej:
 • uczestniczyć będą w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców oraz studentów PUM i ZUT
 • staną się uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe i inne organizacje naukowe
 • objęci zostaną autorskim programem „Język angielski w medycynie”
 • rozwiną pasje i zdobędą wiedzę w zakresie nauk biologicznych i medycznych.
Opis klasy

Klasa objęta patronatem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa, oraz Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych, projektach naukowych, wykładach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych w/w uczelni.

Klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej. Stwarza możliwość kontynuowania nauki na kierunkach m.in. takich jak: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym, mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna,

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z biologii, chemii, języka obcego.

Od klasy drugiej wprowadzana jest nauka języka angielskiego „zawodowego” w zakresie nauk medycznych.

KLASA EKONOMICZNO-BIZNESOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Biznes i zarządzanie

Geografia

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Język angielski

Geografia

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

geografia gospodarczo-ekonomiczna

informatyka w ekonomii

język angielski w biznesie

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Profil przygotowuje do szeroko ujętych studiów ekonomicznych.  Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o następujące kierunki na uczelniach wyższych: ekonomia, zarządzanie, marketing, stosunki międzynarodowe, bankowość, finanse i rachunkowość, geodezja, gospodarka przestrzenna, geografia, geologia, oceanografia, logistyka, nawigacja i inne.

Czy interesują Cię zasady ekonomii, zasady funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania, oszczędzania? A może ciekawi geografia? Ta klasa jest dla Ciebie! Czy chciałbyś dowiedzieć się jak założyć własny biznes, a nawet to zrobić, zagrać na giełdzie? Tutaj będziesz miał taką możliwość.

 

Opis klasy:

U nas nauczysz się jak być przedsiębiorczym. W ramach tzw. mini przedsiębiorstwa założysz swój biznes. Dowiesz się tego nie tylko na lekcjach przedsiębiorczości, ale również uczestnicząc w wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe oraz podczas spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami. Do tego zdobędziesz solidne umiejętności z matematyki niezbędne w prowadzeniu własnego biznesu. Będziesz miał okazję wziąć udział w różnorodnych projektach, m.in: „Lekcje z ZUS”, „Złote szkoły NBP” i innych. Z nami będziesz odkrywać cały świat, w tym naszą Małą Ojczyznę nie tylko w czasie lekcji, ale również dzięki wycieczkom, spotkaniom z podróżnikami oraz udziałom w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Szczecińskim.
Po ukończeniu nauki w klasie ekonomiczno-biznesowej będziesz miał wiele możliwości wyboru kierunku studiów, nie tylko tych związanych z ekonomią czy zarządzaniem, ale też geografią, geodezją, nawigacją oraz innym kierunkami na uczelniach morskich i politechnicznych. Ten kierunek otwiera przed Tobą perspektywy świetnego menagera, księgowego, przedsiębiorcy czy bankowca.
To jest klasa dla Ciebie!

 

 

 

KLASA OGÓLNA (UNIWERSYTECKA)

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Język angielski

Język polski/Historia

lub Biologia/Geografia

(do wyboru od klasy 2)

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Język angielski

Biologia/Geografia/Historia

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Dostosowane do profilu od klasy 2

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach wyższych lub uczyć się w szkołach policealnych, ale jeszcze nie wiesz w jakich?  Ta klasa jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie! Będąc uczniem klasy pierwszej ogólnej, poznaj swoje preferencje, swoje zainteresowania, swoje mocne i słabe strony. Decyzję o tym, czego chciałbyś się uczyć dalej, podejmij u progu klasy drugiej.
Wybierając profil ogólny - uniwersytecki będziesz mógł przygotowywać się do studiowania na kierunkach: politechnicznych, humanistycznych, językowych, pedagogicznych, artystycznych, medycznych, na kierunkach ścisłych oraz wielu innych proponowanych przez wszystkie uczelnie w Polsce i za granicą.

 

Uczniowie klasy ogólnej (uniwersyteckiej):
 • uczestniczyć będą w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców oraz studentów US, PUM i ZUT
 • staną się uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe i inne organizacje naukowe
 • zostaną objęci autorskim programem "MYŚLĘ POZYTYWNIE - DZIAŁAM KREATYWNIE"
 • rozwiną pasje i zdobędą wiedzę w zakresie nauk humanistycznych lub przyrodniczych (w zależności od wyboru rozszerzeń)
Opis klasy:

Profil ogólny adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać. W przeciwieństwie do innych szkół ponadpodstawowych, absolwent klasy VIII trafiający do klasy ogólnej w XVI LO, nie musi dokonywać wybory profilu nauczania na etapie rekrutacji do liceum.

Zgodnie z podstawą programową, w pierwszym roku nauki uczeń zdobywa wiedzę w zakresie podstawowym ze wszystkich przedmiotów (wyjątkiem jest język angielski, który już od początki nauki  realizowany jest w zakresie rozszerzonym). Uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z przedmiotów: język polski, historia, biologia, geografia, na których w pierwszej klasie realizuje poszerzone treści  z podstawy programowej. Jest to rok na dokonanie wyboru, jakich przedmiotów uczeń chce się uczyć w zakresie rozszerzonym i z jakich przedmiotów jako wiodących, chce się przygotowywać do egzaminu maturalnego. "Rozszerzenia " rozpoczynają się od klasy drugiej.

Uczniowie klasy ogólnej - uniwersyteckiej, mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz ułatwiających dokonania wyboru dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej po ukończeniu liceum.

 

ZAPRASZAMY