TERMINY WYWIADÓWEK I KONSULTACJI

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI DLA RODZICÓW

Rok szkolny 2023/2024

TERMINARZ KONSULTACJI  DLA RODZICÓW (stacjonarnych)

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW

Rok Szkolny 2023/2024