TERMINY WYWIADÓWEK I KONSULTACJI

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI DLA RODZICÓW

Rok Szkolny 2021/2022

TERMINARZ KONSULTACJI  DLA RODZICÓW (cotygodniowych)

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW

Rok Szkolny 2021/2022