SKŁAD RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Adres e-mail: radarodzicówlo16szczecin@gmail.com

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2023/2024 XVI Liceum Ogólnokształcące

Przewodnicząca Rady Rodziców - Iwona Fras

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Joanna Mianowska-Miś

Sekretarz - Izabela Bogacka

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2023/2024 XVI Liceum Ogólnokształcące

p. EWELINA KOWALSKA