SKŁAD RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Adres e-mail: radarodzicówlo16szczecin@gmail.com

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2021/2022 XVI Liceum Ogólnokształcące

Przewodnicząca Rady Rodziców - KINGA KULPA

Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców - KRZYSZTOF CENKIER

Sekretarz - DOROTA GILAROWSKA

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2021/2022 XVI Liceum Ogólnokształcące

p. SYLWIA GERSZKOW

p. EWELINA KOWALSKA