WARTOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ – WARSZTATY DLA UCZNIÓW

” Wartości Unii Europejskiej “, to tytuł warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie XVI LO, zorganizowanych on-line przez Sekretariat ds. Młodzieży

Naszą szkołę reprezentowały klasy 2A i 2D, które  w ramach przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości prowadzonego przez mgr Katarzynę Bednarek, uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Panią Katarzynę Henschke- Ozgę.

Młodzież omawiała wartości UE które są wspólne dla społeczeństw państw członkowskich, do których zaliczamy: tolerancję, sprawiedliwość, solidarność i niedyskryminację, tj. wartości stanowiące integralną część europejskiego stylu życia: godność człowieka, wolność, demokracja, równość oraz praworządność.

Uczniowie rozwiązywali quiz  związany z korzyściami UE. Wśród korzyści,  jakie UE przynosi swoim obywatelom wymieniali poniższe:

  • Możemy korzystać z usług telefonicznych i usług online bez dodatkowych opłatna całym terytorium UE. Mamy również dostęp do streamingu muzyki i wideo w całej UE, a nasze dane osobowe są chronione zgodnie z prawem UE.
  • Nasze prawa są chronione podczas podróży:przepisy UE chronią nasze prawa, w przypadku gdy podróż zostaje opóźniona lub anulowana. Niezależnie od tego, czy podróżujesz samolotem, pociągiem, statkiem czy autobusem, przysługuje nam prawo do sprawiedliwego traktowania.
  • Możesz korzystać ze szkoleń i wsparcia dla swojej firmy:dzięki programom UE, takim jak Erasmus+, możesz korzystać ze szkoleń pomocnych w rozwoju kariery zawodowej. UE oferuje również kompleksowe wsparcie dla firm: od finansowania i coachingu, aż po sieci biznesowe i systemy dzielenia się doświadczeniami.
  • Jako pracownik, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, jesteśmy chronieni przed nieuczciwym traktowaniem w miejscu pracy. Zabrania się dyskryminacji, w tym w zakresie wynagrodzeń i zwolnień.
  • Jako obywatele UE jesteśmy chronieni przed negatywnymi skutkami globalizacji, dzięki wsparciu UE dla małych przedsiębiorstw oraz przepisom, które gwarantują, że duże przedsiębiorstwa płacą należne podatki.
Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.