POWITANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Kolejny rok szkolny przed nami. W XVI Liceum Ogólnokształcącym powitaliśmy nowych uczniów, uczniów klas pierwszych.

To wyjątkowy rocznik w naszej szkole, bo najliczniejszy. W klasach pierwszych o profilach: matematyczno-psychologicznym, europejsko-turystyczno-lingwistycznym, przyrodniczo-medycznym, ogólnym – uniwersyteckim oraz informatycznym, uczyć się będzie 170 uczniów. Wychowawcami tych klas są: p. Sylwia Kazimierczak, p. Marta Krala, p. Joanna Majka-Nosal, p. Marcin Różański i p. Agnieszka Zaorska.

Pobyt w szkole pierwszoklasiści rozpoczęli od wspólnego spotkania z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami. Po słowach powitania przez pana dyrektora Macieja Grendę i zapoznania ze specyfiką XVI LO, uczniowie udali się do klas na pierwszą lekcję wychowawczą.

Przed nowymi uczniami poznawanie szkoły, zasad w niej obowiązujących i poznanie nowych rówieśników. Dla jednych nasze liceum było szkołą marzeń, dla innych drugim, bądź trzecim wyborem, ale chcielibyśmy, aby wszyscy spędzili w nim wspaniały okres swojego życia i za cztery lata z sukcesem zdali egzamin maturalny.

Z takim sukcesem zakończyła swój tegoroczny egzamin maturalny absolwentka klasy III F Katarzyna Walles. Za wspaniałe wyniki maturalne odebrała dzisiaj z rąk pana dyrektora, nagrodę Ministra Edukacji w wysokości 1 tyś. złotych.

Życzymy sukcesów w nauce i wspaniałych szkolnych przyjaźni.

1.09.2022 r.

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.