Zebrania z rodzicami 16 LO

PIERWSZE ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Pierwsze zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 17.00. Przybyłych zapraszamy do sali gimnastycznej.

Rodzice uczniów, którzy od września 2022 r. rozpoczną naukę w XVI Liceum Ogólnokształcącym, spotkają się z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas I.

Na zebranie należy przynieść KARTĘ ZDROWIA UCZNIA (o ile nie została dostarczona wcześniej), wypełnione OŚWIADCZENIA o udziale uczniów w lekcji religii i etyki, REZYGNACJĘ z udziału w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie oraz wypełnioną ZGODĘ NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA

DO POBRANIA:

Wychowawcy poinformują m.in. o zasadach pracy i nauki w XVI LO, organizacji roku szkolnego, zajęciach pozalekcyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planowanych opłatach (za ubezpieczenie uczniów, za szafki szkolne, obiady, wpłatach na Radę Rodziców), planowanym wyjeździe integracyjnym uczniów klas pierwszych oraz przekażą najważniejsze informacje na początek roku szkolnego.

Zebrania dla rodziców klas II, III i IV odbędą się we wtorek 6 września 2022 r. o godzinie 17.00 w salach lekcyjnych.

Rodziców, którzy przybędą na zebrania samochodami, prosimy o zaparkowanie na boisku szkolnym (wjazd od strony al. Powstańców Wlkp.).

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.