OBCHODY ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W XVI LO

Gra terenowa pod nazwą “Drogi do niepodległości” oraz konkurs “Polskie symbole Narodowe”, to dwa główne punkty tegorocznych obchodów ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI w XVI Liceum Ogólnokształcącym.

Konkurs Polskie symbole narodowe jest stałym punktem wśród listopadowych wydarzeń w naszej szkole. Jego organizator, pan Marcin Różański, zaprosił do udziału drużyny z klas pierwszych. W tegorocznej edycji zwyciężyła reprezentacja klasy 1b. Na wyróżnienie zasłużyła także klasa 1c. Uczestnicy otrzymali nagrody z rąk dyrektora, pana Macieja Grendy.

Wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich zostali zaproszeni do udziału w szkolnej grze miejskiej – Drogi do niepodległości. To zupełnie nowy pomysł na włączenie się do obchodów tak ważnego polskiego święta, opracowany przez profesora Ryszarda Kurtykę. W sąsiadującym ze szkołą parku im. J. Dowbora – Muśnickiego uczniowie poszukiwali i interpretowali informacje o ojcach niepodległości i wydarzeniach z pierwszych lat niepodległego państwa polskiego. W miejscu startu gospodarz klasy otrzymywał kartę z zadaniami, które należało wykonać . Liczyła się poprawność wykonania zadań oraz czas przeznaczony na ich wykonanie. Imprezę przygotowała i obsługiwała klasa 3b. Zwycięska klasa – 3a – najdokładniej i najszybciej wykonała wszystkie zadania a w nagrodę ucztowała przy ufundowanej przez Radę Rodziców najlepszej pizzy w mieście.

Wszystkim zwycięzcom  GRATULUJEMY