NAUKA ZDALNA – ZALECENIA DYREKTORA XVI LO

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku z decyzją rządu Rzeczypospolitej Polskiej o przejściu przez szkoły ponadpodstawowe z dniem 26 października br. wyłącznie na edukację zdalną, zarządzam co następuje:
1. Wszystkie klasy I, II i III w dniach 26.10-06.11.2020 r. przechodzą na kształcenie zdalne(on-line) zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji.
2.Lekcje on-line odbywać się będą na platformie MS Teams, do którego wszyscy uczniowie szkoły mają bezpłatny dostęp poprzez swoje indywidualne loginy.
3. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w lekcjach on-line z wykorzystaniem komputera lub innego urządzenia teleinformatycznego (np. tablet, smartfon), posiadającego kamerkę internetową umożliwiającą przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez nauczyciela i uczniów.
4. Lekcja on-line trwa 45 min., w szczególnych przypadkach może zostać skrócona do 30 min. z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń teleinformatycznych.
5. Konsultacje on-line dla uczniów odbywają się zgodnie z godzinami wyznaczonymi przez przedmiotowców. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji w szkole wyłącznie dla klas maturalnych z zachowaniem reżimu sanitarnego i wytycznych ministerstwa max. 5 osób.
6. Zawieszone zostaje wydawanie obiadów szkolnych. Niewykorzystany abonament za czas zawieszenia działalności stacjonarnej szkoły przechodzi na kolejny miesiąc.

Pozdrawiam życząc zdrowia w tym szczególnym czasie
Maciej Grenda
Dyrektor Szkoły

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.