KRZESŁA W SALI NR 6

NAUKA ZDALNA PRZEDŁUŻONA DO 29 LISTOPADA

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych została przedłużona do dnia 29 listopada 2020 r.

Uczniów XVI LO nadal obowiązują zasady nauczania on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams. Dla uczniów, którzy ze względów na warunki domowe nie mają możliwości korzystania z lekcji na odległość (np. brak odpowiedniego sprzętu komputerowego, czy dobrej jakości łącza internetowego)  zostanie zorganizowana edukacja zdalna w szkole (z wykorzystaniem komputerów i sprzętu znajdującego się w placówce). W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, szkoła umożliwia uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach do max. 5 osób. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły  z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego tj. dystans społeczny i środki ochrony osobistej.

Zebrania z rodzicami w dniu 12 listopada 2020 r. zaplanowane na godzinę 17.00, odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams, poprzez założone konta uczniowskie.

Szczegóły w ZARZĄDZENIU DYREKTORA XVI LO   z dnia 6 listopada 2020 r.

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.