STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW XVI LO 2020

NAJLEPSI UCZNIOWIE XVI LO 2020 OTRZYMALI STYPENDIA

Karolina Korwin-Piotrowska z klasy III A oraz Adrian Kurdel z klasy II B zostali najlepszymi uczniami roku szkolnego 2019/2020. Otrzymali STYPENDIA RADY RODZICÓW XVI LO oraz STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW.

W XVI LO docenia się najlepszych uczniów. Dla nich każdego roku Rada Rodziców przyznaje stypendia. Najlepsze wyniki w nauce wśród uczniów klas pogimnazjalnych uzyskała – już po raz drugi – Karolina Korwin-Piotrowska, a wśród uczniów klas po szkole podstawowej – Adrian Kurdel. Z rąk przedstawiciela Rady Rodziców XVI LO, pani Wioletty Białożyńskiej-Tomczak otrzymali oni w dniu ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ okazałe czeki o wartości po 1000 złotych każdy.

Karolina oraz Adrian uzyskując najwyższą w naszej szkole średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020, wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskując w niej najwyższe wyniki, zdobyli jeszcze jedną cenną nagrodę. Jest nią STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW, która również jest nagrodą finansową i wynosi 4 tyś. złotych.

Nagrodzonym uczniom, ich rodzicom i wychowawcom składamy najserdeczniejsze gratulacje. Życzymy dalszych sukcesów szkolnych i w każdej innej dziedzinie swoich pasji.  Dyrekcja XVI LO

14.10.2020 r.

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.