KOMUNIKAT DYREKTORA XVI LO – NAUCZANIE HYBRYDOWE

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
w związku z wczorajszą decyzją Prezesa Rady Ministrów dotyczącą przejścia szkół ponadpodstawowych, znajdujących się w tzw. strefie żółtej (m.in. Szczecin), w system nauczania hybrydowego, z dniem 19 października 2020 r. zarządzam co następuje:

  • w dniach 19-23.10.2020 r. edukacją stacjonarną w szkole objęte zostaną wszystkie klasy II, natomiast klasy I i III objęte zostaną edukacją zdalną

 

  • w kolejnym tygodniu, w dniach 26-30.10.2020 r. edukacją stacjonarną w szkole objęte są klasy I i III, natomiast klasy II przechodzą na edukację zdalną.

 

Funkcjonujemy wg dotychczasowego tygodniowego planu lekcji. Poszczególne lekcje on-line odbywać się będą na platformie MS Teams. Wszyscy uczniowie mają założone konta na platformie, wobec powyższego mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach. Na lekcjach on-line będzie sprawdzana obecność, mogą odbywać się sprawdziany, kartkówki, odpowiedź ustna itd. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w lekcji z włączoną kamerką internetową. Zamiast kamerki internetowej można wykorzystać smartfon (uczniowie zostali zapoznani z możliwością użycia telefonu jako kamerki).

Jeżeli ze względów technicznych Państwa dzieci nie posiadają możliwości bezpośredniego uczestnictwa w lekcji on-line (np. brak dobrej jakości łącza internetowego, brak komputera, brak kamerki czy smartfona), proszę o takim fakcie poinformować niezwłocznie wychowawcę klasy. Z uwagi na zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń teleinformatycznych lekcje on-line mogą być skrócone do 30 min.

Taka sytuacja połączenia edukacji zdalnej i stacjonarnej trwa z tygodnia na tydzień aż do odwołania, chyba że zmieni się sytuacja epidemiologiczna w kraju i cofnięte zostaną obostrzenia związane z możliwością powrotu do szkoły wszystkich uczniów jednocześnie. O wszystkich ewentualnych zmianach będą Państwa informował osobiście przez komunikator lub poprzez wychowawców klas. Obiady w szkole dla uczniów objętych nauką stacjonarną będą wydawane, dla pozostałych uczniów objętych edukacją zdalną, abonament miesięczny zostanie proporcjonalnie przesunięty na kolejny miesiąc.
Pozdrawiam, jednocześnie życząc zdrowia i wyrozumiałości w tym trudnym czasie.

Dyrektor Szkoły
Maciej Grenda

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.