Egzaminy poprawkowe plakat

EGZAMINY POPRAWKOWE (PROMOCYJNE I MATURALNE)

W sierpniu 2023 r. w XVI Liceum Ogólnokształcącym odbędą się  egzaminy poprawkowe: promocyjny egzamin poprawkowy oraz maturalny egzamin poprawkowy.

PROMOCYJNY EGZAMIN POPRAWKOWY składa się z części pisemnej i ustnej. Godzina rozpoczęcia egzaminu, to godzina przystąpienia do części pisemnej. Część ustna odbywa się po części pisemnej.

MATURALNY EGZAMIN POPRAWKOWY dotyczy osobno egzaminu w części ustnej z języka polskiego oraz egzaminu pisemnego z języka polskiego lub matematyki w zakresie podstawowym. Zdający zgłaszają się do XVI LO w wyznaczonym dniu 30 minut przed egzaminem. Wejście do sali egzaminacyjnej za okazaniem dowodu osobistego.

 

Posted in Dla uczniów.