SZKOLNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września 2021 r.rozpoczyna się NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022. Wszystkich uczniów i nauczycieli XVI Liceum Ogólnokształcącego zapraszamy na uroczystą inaugurację.

O godzinie 9.00 uczniowie nowych klas I spotkają się z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami w sali gimnastycznej, po czym udadzą się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami. Ze względu na ograniczenia sanitarne i konieczność zminimalizowania liczby uczestników spotkania, uczniowie proszeni są o obecność bez rodziców.

O godzinie 10.00 w swoich salach spotkają się z wychowawcami uczniowie klas IIa, IIb, IIc oraz  IIIa, IIIb, IIIc i IIId. Tegorocznych, przyszłych absolwentów tj. uczniów klas IIIe, IIIf, IIIg i IIIh zapraszamy na godz. 10.00 do sali gimnastycznej na spotkanie z dyrekcją szkoły.

W czasie obecności w szkole wymagane jest zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

Zgodnie z zapowiedzią MEN, od 1 września 2021 r. wracamy do nauczania stacjonarnego.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.