Zebrania z rodzicami 16 LO

PIERWSZE SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS

Pierwsze zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00. Przybyłych zapraszamy do sali gimnastycznej.

Rodzice uczniów, którzy od września 2021 r. rozpoczną naukę w XVI Liceum Ogólnokształcącym, spotkają się z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas I.

Na zebranie należy przynieść KARTĘ ZDROWIA UCZNIA (o ile nie została dostarczona wcześniej), wypełnione OŚWIADCZENIA o udziale uczniów w lekcji religii i etyki oraz wypełnioną ZGODĘ NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA

DO POBRANIA:

Wychowawcy poinformują m.in. o zasadach nauki w sytuacji trwającej epidemii, o zasadach pracy i nauki w XVI LO, organizacji roku szkolnego, zajęciach pozalekcyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planowanych opłatach (za ubezpieczenie uczniów, za szafki szkolne, obiady, wpłatach na Radę Rodziców), planowanym wyjeździe integracyjnym uczniów klas pierwszych oraz przekażą najważniejsze informacje na początek roku szkolnego.

Zebrania dla rodziców klas II i III odbędą się w dniu 7 września 2021 r. o godzinie 17.00.

W czasie zebrań i obecności w szkole wymagane jest zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

 

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.