II TURNIEJ IDIOMÓW – KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS 7 I 8

II WOJEWÓDZKI TURNIEJU IDIOMÓW ANGIELSKICH, NIEMIECKICH I WŁOSKICH pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

ZAPRASZAMY wszystkich uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych rozwijaniem znajomości języków obcych, do udziału w II wojewódzkim konkursie idiomów angielskich, niemieckich i włoskich.

Konkurs odbędzie się  23 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 12.00. w formie online.

Zgłoszenia w formie załączonego formularza prosimy przesłać do dnia 08.03.2021 r. na adres mailowy koordynatora konkursu, p. Marty Krali: marta.kralalo16@gmail.com

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczestników  i ich nauczycieli. Turniej idiomów znajduje się na kuratoryjnej liście konkursów punktowanych przy rekrutacji do szkól ponadpodstawowych.

Szczegóły konkursu zawarte są w REGULAMINIE TURNIEJU.

DO POBRANIA:

 

 

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.