ZEBRANIA DLA RODZICÓW (14 MAJA 2020) I KONSULTACJE

Zebrania dla rodziców uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego odbędą się 

14 maja 2020 r. (czwartek), o godz. 17.00,  poprzez platformę TEAMS.

Najbliższe zebrania z wychowawcami, odbędą się zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminarzem. Każdy z rodziców połączy się z wychowawcą na platformie TEAMS, poprzez grupę LEKCJA WYCHOWAWCZA z konta swojego dziecka.
W trakcie spotkania on line rodzice zostaną zapoznani z przewidywanymi rocznymi ocenami z zajęć edukacyjnych, w tym z ocenami niedostatecznymi, możliwością nieklasyfikowania ucznia, czy grożącą obniżoną oceną zachowania.  Wychowawcy udzielą informacji o działaniach pomocniczych dla uczniów z trudnościami w nauce i trudnościami wychowawczymi, przypomną zasady Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
Podczas zebrania podsumowana i omówiona zostanie praca uczniów w ramach nauki na odległość oraz omówione problemy wychowawcze i dydaktyczne w klasie w roku szkolnym 2019/2020. Szczegóły wywiadówki on line, przekazał wszystkim rodzicom pan dyrektor Maciej Grenda, poprzez komunikator w dniu 7 maja 2020 r.
Ze względu na obecną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości przeprowadzenia konsultacji przedmiotowych w dotychczasowej formie, tj. w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Najbliższe konsultacje odbędą się  również w formie on line. Rodzice mogą kontaktować się nauczycielami poszczególnych przedmiotów zgodnie z TYGODNIOWYM HARMONOGRAMEM KONSULTACJI. W przypadku pytań do dyrekcji, prosimy o kontakt telefoniczny: 91 482 19 06, codziennie w godzinach 10.00 – 13.00
Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Wszystkie.