REKRUTACJA 2020/2021 DO XVI LO – NOWE TERMINY, NOWE ZASADY

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
XVI Liceum Ogólnokształcące jest już gotowe na przyjmowanie kandydatów, choć poczekać musimy do 15 czerwca 2020 r. tj. do dnia, kiedy na stronie NABÓR 2020 SZCZECIN,  pojawi się możliwość elektronicznego wypełniania wniosku.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY REKRUTACJI:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami: 15.06.2020 – 10.07.2020 do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: 26.07.2020 – 10.07.2020 do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduj: 31.07.2020 – 04.08.2020 r. do godz. 15.00
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 04.08.2020 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 r.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 13.08.2020 – 18.08.2020 r. do godz. 15.00.
Wszystkie informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu, zasad rekrutacji oraz proponowanych przez XVI LO profilów klas, znajdziecie na naszej stronie w zakładce DLA KANDYDATÓW.

KILKA PORAD DLA KANDYDATÓW:

  • Wybierając profil dla siebie, kieruj się głównie swoimi zainteresowaniami oraz planami na dalszą przyszłość po skończeniu liceum. Ważne jest to, jak radzisz sobie z poszczególnymi przedmiotami. Uczniowie każdej klasy realizują w zakresie rozszerzonym, przypisane do danej klasy przedmioty. Unikaj tych, które do tej pory były dla Ciebie za trudne. Nie kieruj się wyborem najlepszej koleżanki. Może na innym profilu poradzisz sobie znacznie lepiej, a egzamin maturalny z przedmiotów, które będziesz realizować w rozszerzonym zakresie, pozwoli Ci dostać się na wymarzone studia wyższe?
  • Pamiętaj – nie ograniczaj swojego wyboru do jednej szkoły. Wypełniając wniosek, masz możliwość wybrania dla siebie maksymalnie 3 szkół, a w nich tyle klas, iloma dana szkoła dysponuje. Zwiększając ilość wyborów, zwiększasz swoją szansę na pozytywny wynik rekrutacji.
  • Układając swoje wybory, tworzysz tzw. „listę preferencji”. Ważne, w jakiej kolejności ułożysz wybrane przez siebie klasy. Najwyżej umieść tę, która jest dla Ciebie najważniejsza i właśnie do niej najbardziej chcesz się dostać. Listę układaj zgodnie z hierarchią ważności – na ostatnim miejscu umieść klasę, która ma dla Ciebie najmniejsze znaczenie. Wybierając 3 szkoły, nie wybieraj wszystkich na tym samym poziomie.  Jeżeli  zabraknie Ci punktów do pierwszej z nich, może zabraknąć Ci ich również do pozostałych. Zróżnicuj swoje wybory.
  • Szkoła, która znajdzie się na 1 miejscu na Twojej „liście preferencji”, to  SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU. Do niej zanosisz wszystkie niezbędne do rekrutacji dokumenty, tam też dowiadujesz się o wynik rekrutacji.
POWODZENIA

ZAPRASZAMY – ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS

 

 

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Wszystkie.