NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW-KANDYDACI XVI LO

Karolina Korwin-Piotrowska z klasy 2A oraz Adrian Kurdel z klasy 1B, to tegoroczni kandydaci z XVI Liceum Ogólnokształcącego do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium otrzymuje uczeń, którzy za dany, zakończony rok szkolny otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Nagroda ma charakter finansowy i jest wypłacana laureatowi w comiesięcznych transzach.
W bieżącym roku szkolnym do nagrody nominowano dwoje uczniów, gdyż z godnie z ustawą w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden jest uczniem czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a drugi dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Na koniec roku szkolnego 2019/2020 najwyższą średnią ocen w klasach pogimnazjalnych uzyskała KAROLINA KORWIN-PIOTROWSKA – średnia 5,67, a w klasach 4-letniego liceum, ADRIAN KURDEL – średnia ocen 5,07.

Gratulujemy wspaniałych wyników i znakomitej nagrody. Trzymamy kciuki za kolejne lata nauki w XVI LO.

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.