KONSULTACJE ON-LINE / LEKCJE NA ODLEGŁOŚĆ DO 24 V 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia dydaktyczne na odległość przedłużono do 24 maja 2020 r.
Dyrektor XVI Liceum ogólnokształcącego informuje jednocześnie, że z powodu przesunięcia terminów egzaminów maturalnych, odwołane zostają dni wolne od zajęć dydaktycznych, ustalone na 4, 5 i 6 maja 2020 r. Tym samym w w/w dniach odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, zgodne z tygodniowym planem klas 1 i 2.
Uczniów XVI LO i rodziców informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. rozpoczęły się konsultacje ON-LINE ze wszystkich przedmiotów, u wszystkich nauczycieli. Konsultacje mają formę bezpośredniego kontaktu on-line z nauczycielem poprzez platformę TEAMS lub SKYPE (informacja o wybranej formie znajduje się na Padlecie, przy każdym przedmiocie). Poniżej zamieszczono pełen harmonogram konsultacji.

HARMONOGRAM KONSULTACJI ON-LINE NAUCZYCIELI XVI LO

 

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.