EGZAMIN POPRAWKOWY DLA UCZNIÓW KLAS III

W sierpniu 2020 roku odbędą się egzaminy poprawkowe dla uczniów klas III, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej 2019/2020 otrzymali jedną  lub dwie oceny niedostateczne i złożyli w sekretariacie szkoły podanie o przeprowadzenie takich egzaminów.

EGZAMIN POPRAWKOWY Z BIOLOGII – 26 sierpnia 2020 r., godz. 9.00, sala 210

EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI – 26 sierpnia 2020 r., godz. 9.00, sala 204

Egzamin poprawkowy przeprowadzany w dotychczasowej formule, składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna z matematyki trwa 60 minut, z biologii 45 minut. Uczeń ma zagwarantowany czas 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej. Na uczniu spoczywa obowiązek takiego zaplanowania toku odpowiedzi ustnej, by w czasie nieprzekraczającym 15 minut zaprezentować odpowiedzi na przedstawione mu pytania.
Z uwagi na możliwość przedłużenia stanu epidemii, zgodnie z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA XVI LO, możliwe jest przeprowadzenie egzaminów poprawkowych w formie on line.
Zagadnienia z matematyki oraz biologii wspomagające przygotowanie się do egzaminu – do odebrania w sekretariacie szkoły.
Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Wszystkie.