DLA WAS MATURZYŚCI – PRÓBNA MATURA 2020 na odległość

W dniach 2 – 8 kwietnia 2020 r. wszyscy tegoroczni absolwenci XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie będą mogli sprawdzić swój stopień przygotowania do MATURY 2020. CKE przygotowało dla Was PRÓBNĄ MATURĘ na odległość.
 
HARMONOGRAM EGZAMINU *
2 KWIETNIA (czwartek)  ok. godz. 9.00                     JĘZYK POLSKI poziom podstawowy
                                         ok. godz. 14.00                     JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony
3 KWIETNIA (piątek)       ok. godz. 9.00                     MATEMATYKA poziom podstawowy
                                         ok. godz. 14.00                     MATEMATYKA poziom rozszerzony
6 KWIETNIA (poniedziałek) ok. godz. 9.00              JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI poziom podstawowy
                                          ok. godz. 14.00                   JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI poziom rozszerzony
7 KWIETNIA (wtorek)        ok godz. 9.00                   BIOLOGIA, WOS poziom rozszerzony
                                          ok. godz. 14.00                   GEOGRAFIA poziom rozszerzony
8 KWIETNIA (środa)         ok. godz. 9.00                   CHEMIA poziom rozszerzony
                                          ok. godz. 14.00                   HISTORIA poziom rozszerzony
* wybór przedmiotów na podstawie deklaracji maturalnych maturzystów XVI LO
Materiały obejmą arkusze w wersji standardowej oraz nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych. Wszystkie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie OKE Poznań.

 

PRZEBIEG EGZAMINU na odległość
W dniu próbnego egzaminu z danego przedmiotu, uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE –
1. rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie:
JĘZYK POLSKI , MATEMATYKA poziom podstawowy                – 170 minut
JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA poziom rozszerzony                  – 18o minut
JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI poziom podstawowy       – 120 minut
JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony                                       – 150 minut
HISTORIA, WOS, BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA poziom rozszerzony – 180 minut

 

2. zapisują swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
 • w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania,
 • na wydruku ( o ile uczeń dysponuje w domu drukarką)
 • na zwykłej kartce, numerując kolejno rozwiązywane zadania

 

3. przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), w czasie nie dłuższym niż do 20 minut po zakończeniu pracy z arkuszem tj. po 170 (JP-PP, M-PP), 180 (JP-PR, M-PR, H-PR, WOS-PR, B-PR, CH-PR, G-PR), 120 (JA-PP, JN-PP) czy 150 minutach (JA-PR)

 

4. nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, sprawdzają i oceniają odpowiedzi oraz po sprawdzeniu przekazują uczniom informację zwrotną, np.
 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.
Szczegółowe zasady egzaminu co do form zapisu rozwiązań i sposobu przesyłania z poszczególnych przedmiotów, maturzyści XVI LO otrzymają po opracowaniu zasad przez poszczególnych nauczycieli.

 

Próbny egzamin na odległość zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, czas zakończenia pracy z arkuszem, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). Jest organizowany przede wszystkim dla Was – tegorocznych  maturzystów, a zatem odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po Waszej stronie. Nie jest oceniany tradycyjną oceną szkolną. Otrzymacie informację o wyniku procentowym, który nie wpływa na wyniki klasyfikacji końcoworocznej, ale jest bardzo dobrą formą sprawdzenia Waszego obecnego indywidualnego poziomu  przygotowania do egzaminu dojrzałości. Otrzymacie też komentarz o swojej pracy od nauczyciela, będący wskazówką, co jest dobrze, a nad czym trzeba jeszcze popracować.

 

Próbny egzamin maturalny będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele możecie z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek
 • filmy egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii.
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – zbiory zadań z matematyki
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki; arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.
POWODZENIA
Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.