INFORMACJA CKE O EGZAMINIE MATURALNYM

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w terminie głównym W związku z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła szczegółową informację dotyczącą harmonogramu części pisemnej tegorocznego egzaminu. Sesja główna potrwa od 8 do 29 czerwca.   Początek matur – 8 czerwca   Zgodnie z ogłoszonym terminarzem część pisemna rozpocznie się […]

Czytaj więcej...

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW KLAS 1 I 2

Na podstawie deklaracji rodziców i uczniów XVI LO zgłaszanych do wychowawców i nauczycieli, przygotowano konsultacje przedmiotowe, które odbywać się będą w szkole. Wszystkie konsultacje odbędą się z zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających z zagrożenia koronawirusem. Na konsultacje mogą przyjść wyłącznie uczniowi lub rodzice, którzy nie są objęci kwarantanną oraz nie […]

Czytaj więcej...

MATURA 2020 – NAJNOWSZE WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH

Najważniejsze informacje dla MATURZYSTÓW XVI LO, dotyczące egzaminu maturalnego 2020, opracowane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:   […]

Czytaj więcej...

#16HOTchaleenge – „SZESNASTKA JUŻ TU JEST

HOT 16 CHALLENGE – „Szesnastka” podejmuje wyzwanie. Nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się na świecie i w Polsce. Wspieramy walkę z koronawirusem i przyłączamy się do #hot16challenge dla Siepomaga.pl Sama nazwa wyzwania była dla nas ważną nominacją. XVI LO wchodzi do gry! Dołącz się i Ty! Jak? To […]

Czytaj więcej...

REKRUTACJA 2020/2021 DO XVI LO – NOWE TERMINY, NOWE ZASADY

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. XVI Liceum Ogólnokształcące jest już gotowe na przyjmowanie kandydatów, choć poczekać musimy do 15 czerwca 2020 r. […]

Czytaj więcej...

NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE EGZAMINU MATURALNEGO

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku 2020, w tym egzaminu maturalnego. Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.: kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z […]

Czytaj więcej...

ZEBRANIA DLA RODZICÓW (14 MAJA 2020) I KONSULTACJE

Zebrania dla rodziców uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego odbędą się  14 maja 2020 r. (czwartek), o godz. 17.00,  poprzez platformę TEAMS. Najbliższe zebrania z wychowawcami, odbędą się zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminarzem. Każdy z rodziców połączy się z wychowawcą na platformie TEAMS, poprzez grupę LEKCJA WYCHOWAWCZA z konta swojego dziecka. W […]

Czytaj więcej...

EGZAMIN POPRAWKOWY DLA UCZNIÓW KLAS III

W sierpniu 2020 roku odbędą się egzaminy poprawkowe dla uczniów klas III, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej 2019/2020 otrzymali jedną  lub dwie oceny niedostateczne i złożyli w sekretariacie szkoły podanie o przeprowadzenie takich egzaminów. EGZAMIN POPRAWKOWY Z BIOLOGII – 26 sierpnia 2020 r., godz. 9.00, sala 210 EGZAMIN POPRAWKOWY Z […]

Czytaj więcej...

REKRUTACJA TUŻ, TUŻ… ZMIANY DOTYCZĄCE TERMINÓW

Jak podaje Wydział Oświaty UM Szczecin,  w związku z §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.), nie obowiązują […]

Czytaj więcej...

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ FAKULTETY DLA MATURZYSTÓW

Zgodnie z Komunikatem dyrektora szkoły z dnia 30.04.2020 r., od 4 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynają się fakultety dla tegorocznych maturzystów.  Zajęcia mają formę on-line i są prowadzone przez nauczycieli uczących dotychczas w klasach III. Z takiej formy wsparcia i pomocy przed egzaminem maturalnym można korzystać do 5 czerwca. Harmonogram […]

Czytaj więcej...