List dyrektora 16 LO do rodziców. Bezpieczny powrót do szkoły.

BEZPIECZNY POWRÓT- KOMUNIKAT DYREKTORA XVI LO

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

w dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót młodzieży do szkoły. W trosce o dobro wspólne pragnę podzielić się z Państwem ważnymi informacjami związanymi z tym trudnym dla nas wszystkich czasem.

Proszę o uważne przeczytanie mojego listu, a następnie o przekazanie treści, w odpowiedni sposób, swoim dzieciom, tak aby jak najlepiej przygotować je na powrót do szkoły w nowej rzeczywistości. Z wiadomych powodów nie będzie to „płynna kontynuacja” codziennego życia szkolnego. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń. Nastolatkom, którzy dużą wagę przywiązują do swobody, trudno może być to zaakceptować. Tłumaczmy dziecku dlaczego tak się dzieje, wspólnie szukajmy rozwiązań i kompromisów. Największym wsparciem dla dziecka jest rodzic. Większość trudnych sytuacji i emocji jesteśmy w stanie opanować dzięki wzajemnej rozmowie.

 

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

 • szkoła została wyposażona w specjalistyczne środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk.
 • w łazienkach zamontowano dodatkowe dozowniki z płynem dezynfekującym.
 • w każdej klasie znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym.
 • powierzchnie wspólne szkoły (korytarze, łazienki, toalety, szatnie) będą na bieżąco sprzątane i dezynfekowane.
 • wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem.
 • osoby wchodzące na teren danej placówki muszą zdezynfekować dłonie.
 • wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.
 • wdrożone zostały zasad szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami podopiecznych.
 • wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy.
 • na korytarzach szkolnych znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania w czasie pandemii. Dodatkowo, w łazienkach znajdą się również instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 • uczeń ma obowiązek posiadania środków ochrony osobistej (maseczka, jednorazowe rękawiczki) na wypadek szczególnych okoliczności opisanych w Procedurach funkcjonowania szkoły w okresie epidemii SARS-CoV-2.

 

System organizacji pracy szkoły:

 • dostanie się do placówki będzie możliwe dwoma wejściami. Ich uruchomienie pozwoli na rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy drzwiach wejściowych. Uprasza się młodzież o odpowiednio wcześniejsze przychodzenie do szkoły, nie na „ostatnią chwilę”.
 • Szkoła czynna będzie od godziny 7.00, w celu rozładowania ewentualnych zatorów podczas wchodzenia do szkoły zostały zaplanowane różne godziny rozpoczynania zajęć dla poszczególnych oddziałów zgodnie z planem lekcji. Zaleca się w częściach wspólnych (korytarze, toalety, ciągi komunikacyjne) noszenie maseczek zasłaniających nos i usta.
 • ze względów organizacyjnych nie ma możliwości aby wszystkie lekcje danej klasy odbywały się w jednej sali, wszystkie klasy  profilowane będą korzystać z poszczególnych pracowni przedmiotowych (informatycznej, biologicznej, chemicznej, językowej) oraz obiektu sportowego. Jednakże niektóre przedmioty pogrupowane są w 2 godzinne bloki zajęć, tak aby zminimalizować liczbę uczniów przemieszczających się po korytarzach.
 • wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.
 • poszczególne sale lekcyjne i pomieszczenia będą często wietrzone.
 • w roku szkolnym 2020/2021 obowiązują dodatkowe wytyczne epidemiologiczne podczas korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i czytelni.

 

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

 • w trakcie przerw międzylekcyjnych zaleca się aby uczniowie spędzali ten czas na świeżym powietrzu na terenie boiska szkolnego, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. Jeżeli ze względów pogodowych nie będzie to możliwe, to w miarę możliwości w szkole zostanie wprowadzony m.in. system przerw rotacyjnych, co pozwoli na ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas.
 • w  pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego może występować ograniczony dostęp do szafek szkolnych oraz szatni. Ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne. Wyłącznie odzież wierzchnią uczniowie będą mogli pozostawić w szafce lub szatni, natomiast nie będzie możliwości korzystania z szafki na poszczególnych przerwach międzylekcyjnych.
 • stołówka  została przystosowana do mniejszej  liczby uczniów jednocześnie z niej korzystających. W tym celu została wyznaczona dodatkowa przerwa obiadowa. Dla uczniów z klas I i III przerwa obiadowa o godz. 11.45-12.00 dla uczniów z klas II o godz. 12.45-13.00.
 • sklepik szkolny w roku szkolnym 2020/2021 będzie nieczynny.
 • ograniczona zostanie możliwość korzystania z automatów sprzedających przekąski oraz napoje. Warto pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły wystarczającą ilość jedzenia i picia.

Na koniec ważny apel:

Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) zachęcam, aby pozostawić je w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli i obsługi szkoły) oraz pilnie skonsultować się z lekarzem. Do szkoły zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, Ministerstwa Zdrowia przychodzi wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Na zakończenie przypominam, że Państwo jako rodzic możecie wejść na teren szkoły jedynie w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, z obowiązkową osłoną ust i nosa. Ponadto jeszcze raz Państwa proszę o rozmowę z dzieckiem, w celu  przygotowania go do zmian, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Z wyrazami szacunku

 

LIST DYREKTORA XVI LO DO RODZICÓW

 

 

 

Przed powrotem do szkoły warto zapamiętać:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW I WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

 

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.