SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022/2033

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W RAMACH E-TWINNINGU

18 listopada 2021 r. uczniowie naszego liceum, którzy biorą udział w międzynarodowym projekcie e-twinningu „Działaj lokalnie, wpływaj globalnie”, uczestniczyli  w zdalnej konferencji. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele z Włoch oraz Turcji. Każdy z uczestników konferencji prezentował siebie, opowiadał o swoich zainteresowaniach, pasjach oraz o swoim codziennym życiu. Dzięki temu wszyscy uczestnicy projektu mogli się lepiej poznać. Dla uczniów, przedstawicieli  naszej szkoły, to znakomita okazja do doskonalenia znajomości języka angielskiego, umiejętności swobodnego posługiwania się nim oraz do poznawania codzienności naszych rówieśników z innych krajów. Czekamy na kolejne spotkania w ramach e-twinningu.

           

ROZPOCZYNAMY WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Mamy to!  Jesteśmy dumni, bo oto przed nami otwiera się nowy etap współpracy międzynarodowej w ramach projektu e-Twinning.  XVI LO nawiązało współpracę ze szkołami we Włoszech i Turcji.
Projekt nosi nazwę “Work locally, impact globally” i oprócz poszerzania kompetencji językowych skupia się na aspektach ekologicznych. Za nami  robocze spotkanie, podczas którego omówiliśmy podział obowiązków i sposób współpracy. Niedługo nasze pierwsze spotkanie on-line ze wszystkimi uczestnikami projektu. Nie możemy się już doczekać.