ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYNYCH

Rok Szkolny 2017/2018 XVI Liceum Ogólnokształcące