TERMINY WYWIADÓWEK I KONSULTACJI

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI DLA RODZICÓW

Rok Szkolny 2019/2020 XVI Liceum Ogólnokształcące

TERMINARZ KONSULTACJI DLA RODZICÓW

Terminy konsultacji dla rodziców zostaną podane wkrótce

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW

Rok Szkolny 2019/2020 XVI Liceum Ogólnokształcące