OPŁATY

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców
przy XVI Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie
ul. Dunikowskiego 1

PEKAO S.A.
III Oddział w Szczecinie
38 1240 3826 1111 0010 7695 7373

OPŁATY ROCZNE

Rada rodziców – 120 zł

Szafki uczniowskie – 20 zł

UBEZPIECZENIE EDU PLUS 2018