Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

RAFAŁ MALUJDA

telefon: +4891852 2093

e-mail: iod@spnt.pl