O SZKOLE

O SZKOLE

Zgodnie z propozycją Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecina – w wyniku rządowej reformy oświaty – Gimnazjum nr 9 zostaje przekształcone w XVI Liceum Ogólnokształcące. Dlaczego warto zostać uczniem nowo tworzącej się placówki?

  • Przede wszystkim nie będzie to zupełnie nowa szkoła, bo wciąż  będą w niej zatrudnieni nauczyciele dotychczas pracujący w gimnazjum. To głównie dzięki nim Szkoła Podstawowa nr 30, a od 1999 roku – Gimnazjum  nr 9 cieszy się renomą na edukacyjnej mapie Szczecina.
  • Priorytetem i największą dumą szkoły zawsze było jej bezpieczeństwo oraz wysoki poziom nauczania; to dzięki niemu uczniowie corocznie na egzaminie gimnazjalnym osiągali ze wszystkich przedmiotów wyższe wyniki niż średnia krajowa, wojewódzka i miejska.
  • Edukacyjna wartość dodana –  corocznie czyni placówkę „Szkołą sukcesu”. Wykwalifikowana kadra pedagogów przyczynia się także do uzyskiwania znakomitych wyników w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach na szczeblu wojewódzkim i miejskim.
  • Dobra tradycja w nowej odsłonie – to myśl przewodnia XVI LO, to jednocześnie zadanie dla całego grona pedagogicznego, aby zapewnić swoim uczniom sukces na egzaminie maturalnym i dalszej karierze zawodowej.
  • Niezmienne pozostaną te zasady funkcjonowania szkoły, które tworzą jej tożsamość i tradycję. Ci, którzy zdecydują się na naukę w naszej placówce, liczyć więc mogą na duże zaangażowanie zatrudnionych w szkole pedagoga i psychologa oraz – swoich przyszłych wychowawców. To właśnie oni będą organizowali dla młodzieży interesujące wycieczki klasowe za granicę, liczne wyjścia do miejskich obiektów nauki czy kultury, prace w ramach wolontariatu czy udział w wymiania polsko-niemieckiej. Nie zamierzamy zaniechać tradycji organizowania wiosennego festynu rodzinnego na Pomorzanach i innych imprez szkolnych, które przyczyniły się do  uzyskania znakomitej opinii w środowisku lokalnym.
 
Znajdujemy się w wąskim gronie placówek szkolnych, które posiadają stołówkę szkolną i basen do dyspozycji wszystkich uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie rozpoczną zajęcia w nowej siłowni, a od roku 2019 lekcje wychowania fizycznego staną się jeszcze atrakcyjniejsze dzięki planom gruntownego remontu szkolnego boiska i szkolnych obiektów sportowych, przyjemny klimat w czasie przerw zapewnią nowo tworzony radiowęzeł i strefa chillout`u.

Od przyszłego roku szkolnego będziemy jedyną szkołą średnią w tej dzielnicy miasta!

 
W roku szkolnym 2017/18 wychodzimy do przyszłych licealistów z atrakcyjną ofertą edukacyjną. Zamierzamy otworzyć trzy klasy pierwsze o następujących profilach:
• HUMANISTYCZNYM • REKREACYJNO-TURYSTYCZNYM • PRZYRODNICZO-MEDYCZNYM
Wszystkie klasy objęte zostaną patronatem szczecińskich uczelni wyższych i rozpoczną stałą współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim. W ramach współpracy uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyć będą  w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i studentów w pracowniach i laboratoriach w/w uczelni. Program każdej klasy przewiduje realizację przedmiotów poszerzonych, dzięki czemu wyposażymy naszych uczniów w jak najlepsze przygotowanie do matury oraz realizację przedmiotów uzupełniających przygotowujących do wyboru ścieżki zawodowej zgodnie z zainteresowaniami. Dobór tych przedmiotów dostosowany jest do profilu klasy.
Szczegółowy opis klas w zakładce DLA KANDYDATÓW.