GRONO PEDAGOGICZNE

JĘZYK POLSKI

mgr  Małgorzata Kacprzykowska
mgr  Ewa Dussel
mgr  Marcin Różański

JĘZYK ANGIELSKI

mgr  Sylwia Kazimierczak
mgr  Marta Przewoźnik
mgr inż. Paweł Jastrzębski

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Agnieszka Zaorska
mgr Edyta Jędrzejewska
mgr Anna Madej

HISTORIA

mgr  Piotr Perz
mgr Ryszard Kurtyka

 

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

mgr Ryszard Kurtyka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Ryszard Kurtyka

 

 

WIEDZA O KULTURZE

mgr  Kinga Siarkowska-Kilian

MATEMATYKA

mgr  Renata Mogielska
mgr  Marzanna Tomkiewicz-Dziadosz
mgr  Dorota Zaśko-Rywak

 

 

FIZYKA

mgr Arleta Nietrzeba

BIOLOGIA

mgr  Joanna Majka-Nosal

 

 

CHEMIA

mgr  inż. Laurencja Matczak

GEOGRAFIA

mgr  inż. Dorota Laskowska

 

 

PRZYRODA

mgr  Joanna Majka-Nosal

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

dr  Katarzyna Nowacka-Bandosz

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr  Michał Mazur

INFORMATYKA

mgr Marzenna Kuczera

 

 

RELIGIA

mgr Małgorzata Iwin

ETYKA

mgr Małgorzata Kacprzykowska

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr  Magdalena Lachowicz
mgr  Magdalena Dużalska
mgr  Tomasz Nitzler
mgr Michał Mazur
mgr Grzegorz Krzywania
mgr Marcin Juszczyński