GRONO PEDAGOGICZNE

JĘZYK POLSKI

mgr  Małgorzata Kacprzykowska
mgr  Ewa Dussel
mgr  Marcin Różański

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Sylwia Kazimierczak
mgr Agnieszka Jastrzębska
mgr inż. Paweł Jastrzębski
Joanna Szymańska

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Agnieszka Zaorska
mgr Edyta Jędrzejewska

HISTORIA

mgr  Piotr Perz
mgr Ryszard Kurtyka

 

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

mgr Ryszard Kurtyka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Ryszard Kurtyka

 

 

WIEDZA O KULTURZE

mgr  Kinga Siarkowska-Kilian

MATEMATYKA

mgr  Renata Mogielska
mgr  Sylwia Dudczak-Wachowska

FIZYKA

mgr Arleta Nietrzeba

BIOLOGIA

mgr  Joanna Majka-Nosal

 

 

CHEMIA

mgr  Joanna Fik

GEOGRAFIA

mgr  Joanna Bielas

PRZYRODA

mgr  Joanna Majka-Nosal

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr  Marzenna Kuczera

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr  Michał Mazur

INFORMATYKA

mgr Marzenna Kuczera

 

 

RELIGIA

mgr Małgorzata Iwin

ETYKA

dr Artur Kosecki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr  Magdalena Lachowicz
mgr  Magdalena Dużalska
mgr  Tomasz Nitzler
mgr Michał Mazur
mgr Grzegorz Krzywania