XVI LO STARTUJE ON-LINE OD 25 MARCA 2020 r.

Drodzy Uczniowie,
w związku z koniecznością zmiany sposobu pozyskiwania przez Was wiedzy, wprowadzamy, począwszy od dnia 25 marca 2020 r. /środa//, korzystanie z platformy PADLET https://pl.padlet.com/
We wtorek (24 marca 2020 r.) otrzymacie – na wskazane przez Was adresy e-mail – zaproszenia (linki) od wychowawców klas, celem dołączenia do platformy Padlet. Jeden link, to dołączenie do swojej klasy, drugi, to dołączenie do swojej grupy z języka angielskiego.
Rozumiemy, że nie każdy ma możliwość być on-line w dowolnym czasie, dlatego proponujemy, aby zadania otrzymywane od nauczycieli były przez Was realizowane w systemie całodniowym. Codziennie od godziny 9.00, dostępne będą dla Was zadania i materiały do samodzielnej pracy, publikowane na platformie PADLET w zakładce przypisanej do każdej klasy. Materiały zamieszczane będą zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji tj. – np. 2 lekcje biologii w dotychczasowym tygodniowym planie, to 2 lekcje biologii w tygodniu na platformie PADLET .
W padlecie będziecie widzieć przedmioty szkolne, oraz przyporządkowane do przedmiotu tematy lekcji zgodne z podstawą programową. Zadania będą składały się z notatek, poleceń, lików do filmów, ciekawych stron, wykładów. Te zadania, które będą wymagały od Was odpowiedzi do rozliczenia się z nauczycielem (zadania do konsultacji lub na ocenę), będą opatrzone „podpisem” nauczyciela w postaci adresu mailowego, na który należy wysłać odpowiedź.
Jeden padlet będzie wspólnym dla wszystkich klas – JĘZYK ANGIELSKI. Po uruchomieniu padletu JĘZYKI, należy odszukać swoją grupę językową oraz nauczyciela prowadzącego.
Sytuacja jest nowa zarówno dla Was jak i dla nas, ale wierzymy, że przy dobrej woli uda nam się z tej próby wyjść zwycięsko.
Jednocześnie pamiętajcie, że planując naukę w domu, należy uwzględnić zasady bezpiecznego korzystania przez Was z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
23.03.2020
Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.