WRĘCZANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH – MATURA 2020

Wręczanie świadectw maturalnych dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 przystąpili do egzaminu maturalnego, odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020  r. o godzinie 11.00.
Wszystkich MATURZYSTÓW  XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie zapraszamy na spotkanie z wychowawcami i odebranie świadectw maturalnych wraz z aneksami i informacjami o wynikach egzaminu. Spotkania odbędą się w salach:
KLASA 3A – sala 106
KLASA 3B – sala 210
Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.
Świadectwa dojrzałości mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego serię i nr dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru oraz zawierającego czytelny podpis maturzysty. Wszystkim MATURZYSTOM  przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.
DO ZOBACZENIA
Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.