W poszukiwaniu niecodziennych rozwiązań

Nasza placówka w roku 2015 przystąpiła do Międzynarodowego Programu Destination Imagination , by reprezentować województwo zachodniopomorskie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu . Dzięki temu  nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoła Kreatywności i Innowacji 2015, Szkoła Kreatywności i Innowacji 2016.
Uczestnictwo w programie naukowym, który zrzesza największą ilość uczniów na świecie, zobowiązały Dyrekcję Szkoły do  przyjęcia zobowiązania, iż misją naszej placówki jest wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form metod stymulacji myślenia kreatywnego.
Osobą odpowiedzialną za to jest pani Małgorzata Kacprzykowska  – trener metod kreatywnych DI – , która organizuje w naszej szkole warsztaty Kreatywnie myślę, twórczo działam.
W części I, która odbyła się 10.01.2018 roku, uczniowie rozwiązywali test sprawdzający ich poziom myślenia twórczego. Następnie uczestnicy stworzyli drużyny, które zostały poddane sprawdzianowi z umiejętności błyskawicznego myślenia na zawołanie, tu i teraz. Zespoły  zmierzyły się z nieoczekiwanym zadaniem Wyzwania Na Już.
Wymagało to stymulacji wyobraźni członków drużyny, szybkiego rozwiązania problemu w niedoborze czasu i materiałów.
Dzięki tej imprezie, nasi uczniowie zobaczyli swoich rówieśników w roli aktorów. Ich twórcza wyobraźnia zaskakiwała publiczność, która na koniec wybrała najlepszą drużynę improwizacyjną. Działanie to rozwijało wyobraźnię twórczą uczestników, zachęcało do poszukiwania ekspresji wypowiedzi poza komunikatem werbalnym oraz kreowało pomysłowość improwizatorów.
Jeśli chcesz stymulować kreatywność, poszukiwać różnych rozwiązań, rozbudzać ciekawość, wzmocnić wiarę we własne siły, to:
ZAPRASZAMY NA CZĘŚĆ II WARSZTATU , KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W LUTYM.
Posted in Dla rodziców, Dla uczniów, Szkolne imprezy, Wszystkie.