SKŁAD RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Adres e-mail: radarodzicówlo16szczecin@gmail.com

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2018/2019 XVI Liceum Ogólnokształcące

Sylwiusz Mołodecki - Przewodniczący

Brygida Jakubowicz - Wiceprzewodniczący

Barbara Michalak - Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2018/2019 XVI Liceum Ogólnokształcące

Zbigniew Tomala – przewodniczący KR

Bożena Wróblewska – członek KR

Małgorzata Gruszecka – członek KR