SKŁAD RADY RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2017/2018 XVI Liceum Ogólnokształcące

Sylwiusz Mołodecki - Przewodniczący

Brygida Jakubowicz - Wiceprzewodniczący

Beata Chełminiak  - Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2017/2018 XVI Liceum Ogólnokształcące

Zbigniew Tomala – przewodniczący KR

Jerzy Stawarz – członek KR

Małgorzata Gruszecka – członek KR