SKŁAD RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Adres e-mail: radarodzicówlo16szczecin@gmail.com

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2019/2020 XVI Liceum Ogólnokształcące

Wybory do Rady Rodziców przy

XVI  Liceum Ogólnokształcącym

odbędą się w dniu 5 września 2019 r.

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Rok Szkolny 2019/2020 XVI Liceum Ogólnokształcące

Wybór członków Komisji Rewizyjnej

odbędzie się w dniu 5 września 2019 r.