REKRUTACJA TUŻ, TUŻ… ZMIANY DOTYCZĄCE TERMINÓW

Jak podaje Wydział Oświaty UM Szczecin,  w związku z §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.), nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu nr 2 Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. tj. terminy dotychczasowe.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach, które określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 wraz z nowym harmonogramem, zostaną zamieszczone na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/ w zakładce „Dokumenty” natychmiast po ustaleniu przez Ministra Edukacji Narodowej nowego terminarza postępowania rekrutacyjnego oraz na stronie XVI LO w zakładce DL A KANDYDATA.

Tymczasem XVI Liceum Ogólnokształcące przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych ciekawą ofertę na rok szkolny 2020/2021. Zapoznaj się z nią i zostań jednym z uczniów SZESNASTKI

SZCZEGÓŁY NA: 16LO/DLA KANDYDATÓW

 

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.