Podsumowanie udziału w programie IT Szkoła

IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno – komunikacyjnych. Instytucją odpowiedzialną bezpośrednio za realizację programu jest Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. Partnerem merytorycznym programu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
Do programu przystąpiliśmy w bieżącym roku szkolnym i osiągnęliśmy znaczący SUKCES!
W programie uczestniczyło 330 uczniów XVI Liceum, rywalizowali w konkursach graficznych, brali udział w testach wiedzy, realizowali kursy i wykłady video. W sumie uczniowie uczestniczyli w ponad 3600 różnorodnych aktywnościach.
W rankingu sporządzonym na dzień 20.06.2018 r. XVI Liceum Ogólnokształcące zajęło 1. miejsce w województwie i 17. w Polsce. Gratuluję wszystkim uczniom wspaniałej rywalizacji!
Nagrody dla wyróżniających się uczniów ufundowali Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Rada Rodziców przy XVI LO.
Koordynator programu w XVI LO
Marzena Kuczera
Posted in Dla rodziców, Dla uczniów, Wszystkie.