Podręczniki obowiązujące w XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w roku szkolnym 2017/2018

Uczniowie klas pierwszych XVI LO są zobowiązani do zakupu podręczników znajdujących się w poniższym wykazie:

W klasach 1a i 1b w pierwszym półroczu uczniowie realizują podstawowy program nauczania ze wszystkich przedmiotów. Obowiązują te same podręczniki. W drugim półroczu następują rozszerzenia z historii i języka polskiego w klasie humanistycznej, z biologii i geografii w klasie rekreacyjno-turystycznej oraz z biologii i chemii w klasie przyrodniczo-medycznej. Do w/w rozszerzeń obowiązywać będą nowe podręczniki.

Podręczniki do języków obcych zakupić będzie można po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej przez nauczycieli i zakwalifikowaniu do grup pod względem zaawansowania znajomości języków. Diagnoza zostanie przeprowadzona w pierwszym tygodniu nauki.

 

Posted in Dla rodziców, Dla uczniów, Wszystkie.