Zebrania z rodzicami 16 LO

PIERWSZE ZEBRANIA DLA RODZICÓW

Pierwsze zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00. Przybyłych zapraszamy do sali gimnastycznej.
Rodzice uczniów, którzy od września 2020 r. rozpoczną naukę w XVI Liceum Ogólnokształcącym, spotkają się z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas I.
Na zebranie należy przynieść KARTĘ ZDROWIA UCZNIA (o ile nie została dostarczona wcześniej), wypełnione OŚWIADCZENIA o udziale uczniów w lekcji religii i etyki oraz wypełnioną ZGODĘ NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA
DO POBRANIA:
Wychowawcy poinformują m.in. o zasadach nauki w sytuacji trwającej epidemii, o zasadach pracy i nauki w XVI LO, organizacji roku szkolnego, zajęciach pozalekcyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planowanych opłatach (za ubezpieczenie uczniów, za szafki szkolne, obiady, wpłatach na Radę Rodziców), planowanym wyjeździe integracyjnym uczniów klas pierwszych oraz przekażą najważniejsze informacje na początek roku szkolnego.
Zebrania dla rodziców klas II i III odbędą się w dniu 10 września 2020 r. o godzinie 17.00 (klasy 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b) oraz 17.30 (klasy 2e, 2f, 2g, 2h, 3c).
W czasie zebrań i obecności w szkole wymagane jest zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Szkolne imprezy, Wszystkie.