ELEKTRONICZNY NABÓR – PORADNIK DLA ÓSMOKLASISTÓW

W dniu 15 czerwca 20202 r. rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści będą mogli rozpocząć składanie wniosków i innych dokumentów w pełni elektronicznie.
Wniosek i wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w SYSTEMIE NABÓR (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole w zakładce WYPEŁNIJ WNIOSEK. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest w zakładce „DOKUMENTY”. W wyjątkowych sytuacjach (wyłącznie gdy nie ma innej możliwości) dopuszczalne jest również dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Przy składaniu wniosku należy zachować odpowiednią kolejność:
  1. Wypełnij wniosek w systemie,
  2. Wydrukuj wniosek, przekaż rodzicom do podpisania oraz zeskanuj lub zrób zdjęcie i zapisz na swoim indywidualnym koncie w systemie,
  3. Dołącz na swoim koncie wszystkie niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty (oświadczenia, zaświadczenia) i jeśli wymagają one podpisu rodziców to przed zeskanowaniem przekaż rodzicom do podpisania,
  4. Po skompletowaniu dokumentów złóż wniosek do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce Dokumenty.
System Nabór pozwala na przesłanie dowolnych dokumentów jednak powinny one zawierać zeskanowany (można zrobić zdjęcie) i podpisany wniosek do szkoły oraz niezbędne zeskanowane (można zrobić zdjęcie) i podpisane oświadczenia lub zaświadczenia. UWAGA: zeskanowany dokument powinien być ręcznie podpisany przez rodziców – inaczej nie jest ważny !!!
Od 15 czerwca do 10 lipca (do 15:00)
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
UWAGA!
Po elektronicznym złożeniu dokumentu nie będziesz mógł edytować wniosku oraz załączników. Będą one weryfikowane przez szkołę. Jeżeli w trakcie weryfikacji szkoła napotka na problem będzie się z Tobą kontaktowała i może być wtedy konieczne uzupełnienie danych lub dokumentów. Jeśli po złożeniu wniosku, zauważysz, że we wniosku są błędy wymagające korekty lub zamierzasz zmienić listę preferencji  (możliwe w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia do godziny 15.00), konieczne będzie wycofanie wniosku z systemu Nabór do ponownej edycji. Aby tego dokonać należy skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru, by cofnęła wniosek do ponownej edycji. W tym celu musisz złożyć do szkoły pierwszego wyboru podpisane przez rodziców i zeskanowane podanie o usunięcie wniosku z systemu Nabór. Skan podania wysyłasz na za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły (lo16@miasto.szczecin.pl).
Od 26 czerwca do 10 lipca (do 15:00)
uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór przy wniosku wybierz Akcje. Znajdziesz tam opcję, dzięki której będzie można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa. Będzie także można dodać zeskanowane (bądź sfotografowane świadectwo).
Od 31 lipca do 4 sierpnia (do 15:00)
uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu ósmoklasisty
Wprowadzanie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz danych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Po zalogowaniu się na konto i zamieszczeniu zeskanowanego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty możliwe będzie wprowadzenie przez kandydata ocen ze świadectwa, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć (instrukcja dostępna będzie na stronie Naboru). Oczywiście wprowadzone przez kandydata dane będą podlegały weryfikacji przez komisję rekrutacyjną i dopiero po weryfikacji będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia (do 15:00)
potwierdzenie woli przyjęcia
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie w sekretariacie szkoły, do której dostał się kandydat, oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Pamiętaj!
Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki nie zostanie przyjęty do szkoły!

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Posted in Bez kategorii, Dla rodziców, Dla uczniów, Różności, Wszystkie.