Czarująca manga

Kolejne spotkanie pani Karoliny Walczak z uczniami XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w ramach warsztatów „Kreatywnie myślę – twórczo działam”. Motywem przewodnim zajęć była manga – japońska sztuka rysowania komiksu.
Uczestnicy warsztatu poznali historię japońskiej kultury wizualnej, na bazie, której wyrosła stylistyka współczesnej mangi. Wskazywali podobieństwa pomiędzy japońskimi pracami z XVII, XVIII i XIX wieku, a współcześnie tworzonymi komiksami czytanymi od prawej do lewej strony. Wspólnie zwrócili uwagę na dominującą w stylu tych prac linię – delikatną, precyzyjną, dokładnie opisującą kształt przedmiotu.
Uczniowie poszukiwali również odpowiedzi na pytanie – co sprawia, że bohaterzy mangi są tak lubiani i wizualnie atrakcyjni. Zauważyli ich nierealistyczne proporcje: ogromne oczy, małe usta i nosy, bardzo długie nogi i nienaturalną szczupłość – cechy, które sprawiają, że postaci wydają się nam urocze, delikatne i czarujące.
W części praktycznej zajęć każdy uczestnik otrzymał instrukcję rysowania typowej, kobiecej twarzy w stylu manga. Uczniowie poznali sposoby konstruowania ludzkiej twarzy przy pomocy prostych figur geometrycznych i linii pomocniczych. Pomimo, że wszystkie prace powstały według tego samego schematu, każda nosiła w sobie indywidualny rys ekspresji twórcy.
Posted in Dla uczniów.